Suomi allekirjoitti pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyösopimuksen

Suomi on liittynyt pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyösopimukseen, jonka tarkoitus on tehostaa Pohjoismaiden rajat ylittävien kilpailutapausten käsittelyä ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokinen allekirjoitti sopimuksen pohjoismaisten kilpailuviranomaisten vuosikokouksessa 8.9.2017 Tuusulassa. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä valtiosopimusprosessin loppuun saattamista ja kilpailulainsäädännön muuttamista. 

Suomi ei ole aikaisemmin ollut mukana Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin tekemässä yhteistyösopimuksessa. Nyt 15 vuotta vanhaa sopimusta on uudistettu ja Suomi liittyy siihen tehostaakseen yhteistyötä muiden Pohjoismaiden viranomaisten kanssa.

”Tarve sopimukseen liittymiselle johtuu osin pohjoismaiden markkinoiden yhdentymisestä ja kilpailunrajoitusten rajat ylittävistä vaikutuksista sekä osin, erityisesti Suomen kannalta, keskusteluyhteyden ja tietojenvaihdon edellytysten parantamisesta Norjan, ja myös Islannin kanssa, jotka eivät ole EU:n jäseniä”, sanoo KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen.

Pohjoismaissa on perinteisesti esiintynyt kilpailunrajoituksia samoilla toimialoilla ja samojen yritysten välillä. Tietojenvaihto esimerkiksi kartellitutkinnassa ja yrityskaupoissa hyödyttää silloin kaikkien Pohjoismaiden viranomaisia. Tietojenvaihdon lisäksi viranomaisten väliseen yhteistyöhön kuuluvat tietopyynnöt, ilmoitukset tutkinnasta, oikeus tehdä tarkastus toisen viranomaisen puolesta sekä avustaa tarkastusta suorittavaa viranomaista tämän pyynnöstä.

Uudistettu yhteistyösopimus noudattelee OECD:n vuonna 2014 antamaa suositusta. Sopimuksen voimaantulo Suomessa edellyttää valtiosopimusprosessin loppuun saattamista ja kilpailulainmuuttamista. Kilpailulain uudistamistavalmistellaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa

Lisää aiheesta: Kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietintö, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 16/2017