Tukea raha-asioiden hoitamiseen selkokielisestä materiaalista

Monilla on vaikeuksia rahan käyttämisessä. Nyt apua voi saada helposti ymmärrettävistä selkoaineistoista. Materiaaleissa kerrotaan, miten rahankäyttöä voi suunnitella ja miten raha-asiat voi hoitaa turvallisesti.

Kokonaisuuteen kuuluvat painettu Rahankäytön opas sekä verkkojulkaisu raha-asioiden hoitamisesta, video maksukortilla maksamisesta ja Näin säästä menoissa -kuvasarjat. Opas on toteutettu myös ruotsiksi.

Materiaaleja on testattu erityisopiskelijoiden, afaattisten henkilöiden ja maahanmuuttajien kanssa. Materiaaleissa kerrotaan raha-asioista selkeästi ja lyhyesti niin, että kuva tukee aina käsiteltävää asiaa.

Aineistot on julkaissut Kehitysvammaliitto yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. Verkkomateriaalit löytyvät osoitteesta www.papunet.net/selko/rahankaytto. Rahankäytön opas löytyy myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi.

Painettua Rahankäytön opasta voi tilata ilmaiseksi suomeksi Selkokeskuksesta osoitteesta selkokeskus@kvl.fi ja ruotsiksi LL-Centeristä osoitteesta ll-center@fduv.fi .