Lättläst material som stöd för hanteringen av pengar

Många har svårt med användningen av pengar. Nu finns det hjälp att få i form av ett lättläst och lättförståeligt material. I materialet berättas det hur man kan planera användningen av pengar och hur man kan sköta sin ekonomi på ett säkert sätt.

Helheten består av en tryckt upplaga av guiden Goda råd om pengar samt en webbutgåva om att sköta sin ekonomi, en video om betalning med kort och bildserierna Näin säästät menoissa (”Så här sparar du på utgifterna”). Guiden finns även på svenska.

Materialet har testats tillsammans med studerande med särskilda behov, afatiska personer och invandrare. I materialet berättas det om penningärenden på ett tydligt och kortfattat sätt, och en bild stöder alltid ämnet som tas upp.

Webbmaterialet finns på adressen www.papunet.net/selko/rahankaytto (på finska). Förbundet Utvecklingsstörning har gett ut materialet i samarbete med Konkurrens- och konsumentverket. Goda råd om pengar finns även på finska och svenska på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

En tryckt upplaga av Goda råd om pengar kan beställas gratis på finska från Selkokeskus på adressen selkokeskus@kvl.fi och på svenska från LL-Center på adressen ll-center@fduv.fi.