Tutkimus paljastaa autokaupan piintyneet ongelmat

Tutkimuksessa käytiin läpi yli tuhat KKV:n kuluttajaneuvonnan tapauskuvausta käytettyjen autojen kaupasta Suomessa. Yhteydenottojen syy on usein se, että autojen todellinen kunto ei vastaa myyjien ostajille kertomia tietoja. 

KKV:n kuluttajaneuvontaan otetaan eniten yhteyttä ajoneuvoihin liittyvissä ongelmissa. Näistä yhteydenotoista yli puolet koskee käytettyjen autojen kauppaa. KKV:n tutkimus tuo esille käytettyjen autojen kaupan yleisimmät ongelmatilanteet.

Laadullisessa tutkimuksessa käytiin läpi reilu tuhat kuluttajaneuvontaan tullutta tapauskuvausta käytettyjen autojen virhetilanteista vuoden 2023 tammi-helmikuulta. Tuotteen virheestä on kysymys esimerkiksi silloin, kun auto ei toimi kunnolla tai rikkoutuu ennenaikaisesti, ei vastaa siitä annettuja tietoja tai on muuten puutteellinen.

Myyjät liioittelevat autojen kuntoa ja olennaista tietoa jää kertomatta

KKV:n kuluttajaneuvonnan tapauskuvauksissa myyjä usein kertoo ostajalle ennen kaupantekoa auton hyvästä kunnosta kuvailemalla autoa esimerkiksi huolletuksi, kuntotarkastetuksi tai katsastetuksi. Myyjän vakuutteluista ja ylisanoista huolimatta auto hajoaa pian kaupanteon jälkeen.

Myyjä saattaa myös jättää kertomatta olennaista tietoa auton historiasta. Tällaista tietoa on esimerkiksi se, että auto on ollut kolarissa tai auto on tuontiauto. Auton todellinen kunto ja historia selviääkin kuluttajalle vasta auton rikkouduttua pian kaupanteon jälkeen. Myyjän velvollisuutena on kertoa ostajalle kaikki tiedossaan olevat, ajoneuvon arvioimisen ja ostopäätöksen kannalta olennaiset tiedot.

Aina ei ole helppoa todentaa onko auto virheellinen vai johtuuko vika auton normaalista kulumisesta tai kuluttajan omasta toiminnasta. Kuluttajalle voi myös tulla yllätyksenä, ettei takuu tai lisäturva aina korvaa juuri nimenomaista vikaa, ja että takuussa ja lisäturvassa saattaa olla rajoituksia. Asioista on voitu sopia suullisesti eikä kaikkea keskeistä tietoa pystytä varmentamaan.

Myyjät jättävät jopa vastaamatta yhteydenottoihin

Tutkimuksen mukaan käytettyjen autojen ostajat törmäävät usein ongelmiin yrittäessään reklamoida auton viasta myyjälle. Myyjä ei vastaa yhteydenottoihin tai kieltäytyy keskustelusta. Kuluttaja voi saada myyjältä ristiriitaisia toimintaohjeita tai häntä pompotellaan taholta toiselle.

"Selvityksemme perusteella käytetyn auton kaupassa on paljon piirteitä, jotka ovat huolestuttavia kuluttajan oikeussuojan kannalta. Tapauksissa toistuu lukuisia kertoja tilanne, jossa kuluttaja ajautuu syystä tai toisesta umpikujaan ilman minkäänlaista sovittelun tai keskustelun mahdollisuutta myyjän kanssa."

Johtava asiantuntija Katja Järvelä

Autokaupassa pulaan saattavat joutua esimerkiksi kokemattomat nuoret

Erityisen alttiita käytetyn auton kaupan ongelmatilanteille ovat esimerkiksi nuoret kuluttajat, joilla voi olla vähän kokemusta isommista ostoksista ja sopimusten solmimisesta. Lisäksi pienituloiset kuluttajat joutuvat usein hankkimaan edullisia ja vanhoja autoja, joissa ilmenee useammin vikoja.

Lisätietoja 

Katja Järvelä

Johtava asiantuntija

Mika Saastamoinen

Johtava asiantuntija