Undersökningen avslöjar inbitna problem med bilhandeln 

I undersökningen gick man igenom över tusen fallbeskrivningar från KKV:s konsumentrådgivning om handeln med begagnade bilar i Finland. Orsaken till kontakterna är ofta att bilarnas verkliga skick inte motsvarar de uppgifter som säljarna har berättat för köparna.  

KKV:s konsumentrådgivning kontaktas mest vid problem med fordon. Över hälften av dessa kontakter gäller handel med begagnade bilar. KKV:s undersökning lyfter fram de vanligaste problemsituationerna i handeln med begagnade bilar.

I en kvalitativ undersökning gick man igenom drygt tusen fallbeskrivningar av felsituationer i begagnade bilar som inkommit till konsumentrådgivningen i januari–februari 2023. Det är fråga om ett produktfel till exempel när en bil inte fungerar som den ska eller går sönder i förtid, inte motsvarar den information som getts om den eller på annat sätt är bristfällig.

Säljarna överdriver bilarnas skick och utelämnar väsentlig information

I KKV:s konsumentrådgivnings fallbeskrivningar berättar säljaren ofta för köparen före köpet om bilens goda skick genom att beskriva bilen till exempel som underhållen, konditionsgranskad eller besiktad. Trots säljarens försäkran och överord går bilen sönder strax efter köpet.

Säljaren kan också låta bli att berätta väsentlig information om bilens historia. Sådan information är till exempel att bilen har varit i en krock eller att bilen är importerad. Bilens verkliga skick och historia blir känt för konsumenten först när bilen har gått sönder kort efter köpet. Säljarens skyldighet är att informera köparen om alla uppgifter som säljaren känner till och som är väsentliga för bedömningen av fordonet och inköpsbeslutet.

Det är inte alltid lätt att bevisa om bilen är bristfällig eller om felet beror på bilens normala slitage eller konsumentens egen verksamhet. Det kan också komma som en överraskning åt konsumenten att garantin eller tilläggsskyddet inte alltid ersätter just det uttryckliga felet och att garantin och tilläggsskyddet kan vara begränsade. Man har kunnat komma överens om saker muntligt och all viktig information kan inte bestyrkas.

Försäljarna låter till och med bli att svara på kontakter

Enligt undersökningen stöter köpare av begagnade bilar ofta på problem när de försöker reklamera bilens fel till säljaren. Säljaren svarar inte på kontakterna eller vägrar diskutera. Konsumenten kan av försäljaren få motstridiga anvisningar om hur hen ska gå till väga eller så hänvisas hen från en instans till en annan.

"På basis av vår utredning finns det många drag som är oroväckande i handeln med begagnade bilar med tanke på konsumentens rättsskydd. I fallen upprepas flera gånger situationer där konsumenten av en eller annan orsak hamnar i en återvändsgränd utan någon möjlighet till medling eller diskussion med säljaren."

Ledande sakkunnig Katja Järvelä

I bilhandeln kan till exempel oerfarna unga råka ut för problem

Särskilt utsatta grupper för problemsituationer i bilhandeln är till exempel unga konsumenter som kan ha lite erfarenhet av större inköp och av att ingå avtal. Dessutom är konsumenter med låga inkomster ofta tvungna att skaffa billiga och gamla bilar, som oftare har fel.

Mer information 

Katja Järvelä

Ledande sakkunnig

Mika Saastamoinen

Ledande sakkunnig