Uhkasakolla tehostetut kiellot pikaluottoyhtiölle, perintätoimistolle, lakiasiaintoimistolle ja yhtiöissä toimineelle vastuuhenkilölle

Markkinaoikeus määräsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta 17.1.2020 kiellot pikaluottoyhtiö Suomen Rahoitusyhtiö Oy:lle, perintätoimisto Rq Tieto Oy:lle, lakiasiaintoimisto Hasa Bros. Oy:lle sekä yhtiöissä toimineelle vastuuhenkilölle. Kieltojen tehosteeksi asetettiin 100 000 euron uhkasakot.

Markkinaoikeus arvioi asiassa kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta vastaajien luotonantoa ja saatavien perintää koskevia menettelytapoja vuosina 2014 ja 2015. Luottoja tarjottiin useilla eri nimillä ja eri verkkosivustoilla. Suomen Rahoitusyhtiön kautta luottoa ottaneilta kuluttajilta veloitettiin perusteettomasti muun muassa takauspalkkioita ja mobiilipalvelumaksuja. Näistä veloitti Suomen Rahoitusyhtiön läheisyhtiö PIPA Business Oy. Perusteettomia saatavia perivät niin ikään Suomen Rahoitusyhtiön läheisyhtiöinä toimivat perintätoimisto Rq Tieto ja lakiasiaintoimisto Hasa Bros.

Kuluttaja-asiamies avusti kuluttajia käräjäoikeuksissa

Seychelleille rekisteröity PIPA Business haastoi kuluttajia oikeuteen näiden jätettyä maksamatta yhtiön vaatimia perusteettomia maksuja. Kuluttaja-asiamies avusti useita kuluttajia käräjäoikeuksissa vuosina 2014–2016 ja kaikissa näissä tapauksissa PIPA Businessin velkomuskanteet hylättiin.

Suomen Rahoitusyhtiö ja läheisyhtiöt jatkoivat silti lainvastaista menettelyä, kuten perusteettomien saatavien perintää ja kuluttajien painostamista maksujen saamiseksi. Perintäkirjeissä kuluttajia uhattiin maksuhäiriömerkinnällä, asian saattamisella käräjäoikeuteen ja merkittävillä lisäkustannuksilla.

Kuluttaja-asiamies vei asian markkinaoikeuteen 2016 kieltojen määräämiseksi

Suomen Rahoitusyhtiön kautta tapahtuva luoton myöntäminen ja saatavien perintä oli hajautettu useisiin kotimaisiin yhtiöihin sekä muun muassa Panamaan ja Seychelleille rekisteröityihin yhtiöihin. Vastaajien mukaan luoton myöntämisessä oli kysymys vertaislainatoiminnasta, johon kuluttajansuojalakia ei tullut soveltaa. Kuluttaja-asiamiehen mukaan järjestelyllä pyrittiin kiertämään kuluttajansuojalain säännöksiä.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään 17.1.2020, että Suomen Rahoitusyhtiölle oli siirtynyt käytännössä täysi määräysvalta edustaa luotonantajia kaikissa velkasuhteeseen liittyvissä asioissa. Menettely ei ollut aidosti vertaislainatoimintaa, ja siksi se kuului kuluttajansuojalain 7 luvun kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn piiriin. Markkinaoikeus kielsi yhtiötä käyttämästä sopimusehtoa, jolla se rajaa menettelynsä kuluttajansuojalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Suomen Rahoitusyhtiö menetteli markkinaoikeuden mukaan lainvastaisesti veloittaessaan kuluttajalta luottosuhteeseen liittyviä perusteettomia kustannuksia. Markkinaoikeus katsoi myös perintäyhtiö Rq Tiedon ja Hasa Brosin menetelleen perintälain ja hyvän perintätavan vastaisesti, koska yhtiöiden oli tullut olla selvillä perimiensä saatavien perusteettomuudesta.

Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että asiassa oli erityinen syy määrätä yrityskokonaisuuteen liittyvälle henkilölle kielto henkilökohtaisesti tämän meneteltyä perintälain ja hyvän perintätavan vastaisesti. Henkilö oli ollut päättävässä asemassa sekä Rq Tiedossa että Hasa Brosissa ja hoitanut molemmissa yhtiöissä perintätoimeksiantoja. Lisäksi henkilö oli ollut keskeisessä asemassa monissa muissa asiakokonaisuuteen kytkeytyvissä yhtiöissä.

Markkinaoikeus ei ole vielä julkaissut päätöstä verkkosivuillaan.

Tiedote 8.1.2016: Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa kolmelle yhtiölle