Valppaana vertailusivustolla – arvio ei välttämättä kerro koko totuutta

Kuluttajat hakevat yhä useammin tietoa ostopäätöstensä tueksi erilaisilta verkossa toimivilta vertailusivustoilta.  Tietoja on hyvä etsiä useammalta kuin yhdeltä vertailusivustolta, sillä niissä on eroja.

Vertailusivustot ovat verkkosivustoja, joilla nimensä mukaisesti vertaillaan tuotteita tai palveluja. Sivustoilla vertaillaan esimerkiksi tuotteiden hintoja sekä julkaistaan kuluttajien kirjoittamia arvioita tuotteista ja palveluista.

Vertailusivustoilla on suuri vaikutus kuluttajien ostopäätöksiin, sillä toisen kuluttajan arviota pidetään yleensä luotettavampana kuin maksettua mainontaa. Erilaiset vertailusivustot ovat hyvä apu kuluttajille, mutta vertailusivustojen tietoihin on toisinaan hyvä suhtautua varauksella.

Vertailusivustot toimivat yleensä kaupallisesti ja yritykset voivat joutua maksamaan ylläpitäjälle päästäkseen mukaan vertailuun. Maksullisuus itsessään ei ole kiellettyä, mutta sen seurauksena kaikki yritykset eivät välttämättä ole sivuston vertailussa mukana. Edullisempi tai kuluttajan tarpeita muuten paremmin vastaavat tuote saattaa silloin löytyä vertailun ulkopuoliselta yritykseltä.

Myös tuotteiden tiedot kannattaa lukea huolella. Esimerkiksi edullisemmalla tuotteella voi esimerkiksi olla pidempi toimitusaika, mikä on hyvä huomioida ostopäätöstä tehtäessä.

Onko arvio aito? 

Kaikki vertailusivustoilla julkaistut arviot eivät välttämättä ole luotettavia. Arvostelujen aitoutta voi arvioida esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Vaikuttavatko tuotetta tai palvelua koskevat arviot saman henkilön kirjoittamilta: onko arviot kirjoitettu samaan sävyyn tai toistuvatko samat sanavalinnat useammassa arviossa?
  • Onko arvostelussa paljon kielioppivirheitä: onko arvio mahdollisesti laadittu verkon käännöskonetta käyttäen?

Vaikka kuluttajan on hyvä olla valppaana, viime kädessä yrityksillä on vastuu siitä, että sivustot täyttävät kuluttajansuojalain niille asettamat vaatimukset.

Monet vertailusivustoista pyrkivät huolehtimaan siitä, ettei tekaistuja arvioita julkaista.  Jos arvio vaikuttaa tekaistulta tai vaikuttaa siltä, että aitoja asiallisia arvioita on poistettu, näistä epäilystä on hyvä ilmoittaa sivuston ylläpitäjälle.  Tieto on hyödyllinen myös kuluttaja-asiamiehelle, jonka valvontatyössä kuluttajien ilmoitukset ovat tärkeä tiedonlähde. Voit tehdä ilmoituksen kuluttaja-asiamiehelle verkkosivuillamme.

On myös hyvä muistaa, että kuluttajien kirjoittamat arviot perustuvat omakohtaiseen mielipiteeseen.  Se, mikä on miellyttänyt yhtä, ei välttämättä sovi toiselle.  Tietoja ostopäätöksen tueksi onkin hyvä hakea useammasta kuin yhdestä lähteestä.  Vertailusivustoja voi myös vertailla keskenään, sillä useat sivustoista ovat julkaisseet toimintaperiaatteitaan verkkosivuillansa.

Erilaiset välittäjät kuten vertailusivustot ovat vuoden 2015 aikana esillä Suomessa muissa kansainväliseen markkinointia valvovien viranomaisten verkostoon ICPENiin (International Consumer Protection and Enforcement Network) kuuluvissa maissa. ICPEN on perustettu vuonna 1992 ja siihen kuuluu yli 50 maata. Kuluttaja-asiamies on ollut verkoston jäsen alusta alkaen. Verkoston jäsenvaltiot muistuttavat kuluttajia kerran vuodessa erilaisista markkinointikeinoista sekä huijauksista ja mahdollisuuksista suojautua niiltä.