Var vaksam på jämförelsesidor – en bedömning säger inte nödvändigtvis hela sanningen

Konsumenter söker allt oftare information på olika jämförelsesidor på internet som stöd för sina köpbeslut. Det är bra att söka information från olika jämförelsesidor, för det finns skillnader mellan dem.

Jämförelsesidor är webbplatser där man, som namnet antyder, jämför produkter eller tjänster. På sidorna jämförs till exempel priset på produkter och publiceras bedömningar som konsumenter skrivit om produkter och tjänster.

Jämförelsesidorna har stor betydelse för konsumenternas köpbeslut, för en bedömning av en annan konsument anses i allmänhet som mer tillförlitlig än betald reklam. Olika jämförelsesidor är en god hjälp för konsumenter, men det kan vara bra att emellanåt ställa sig kritisk till uppgifterna på jämförelsesidorna.

Jämförelsesidorna fungerar i allmänhet kommersiellt och företagen kan bli tvungna att betala den som upprätthåller sidorna för att få komma med i jämförelsen. Det är inte i sig förbjudet att ta betalt, men det leder till att alla företag inte nödvändigtvis är med i jämförelsen. Då kan en produkt som är förmånligare eller som i övrigt bättre svarar mot konsumentens behov finnas hos ett företag som inte är med i jämförelsen.

Det lönar sig också att noggrant läsa informationen om produkterna. Exempelvis kan en förmånligare produkt ha en längre leveranstid, vilket det är bra att beakta när man fattar ett köpbeslut.

Är en bedömning äkta? 

Alla bedömningar som publiceras på jämförelsesidor är inte nödvändigtvis tillförlitliga. Bedömningarnas äkthet kan uppskattas genom att man till exempel fäster uppmärksamhet vid följande saker:

  • Verkar det som om bedömningarna av en produkt eller tjänst skulle vara skrivna av en och samma person: är bedömningarna skrivna i samma stil eller upprepas samma ordval i flera bedömningar?
  • Finns det många grammatikfel i bedömningen: har den eventuellt skrivits med hjälp av en översättningsmaskin på internet?

Även om det är bra att konsumenten är på sin vakt, är det i sista hand företaget som ansvarar för att sidorna uppfyller de krav som konsumentskyddslagen ställer på dem.

Många jämförelsesidor försöker se till att påhittade bedömningar inte publiceras.  Om en bedömning verkar vara påhittad eller det ser ut som om äkta, sakliga bedömningar har tagits bort, är det skäl att meddela den som upprätthåller sidorna om sådana misstankar.  Denna information är viktig också för konsumentombudsmannen, för vilken anmälningar från konsumenterna utgör en viktig informationskälla i deras tillsynsarbete. Du kan göra en anmälan till konsumentombudsmannen på vår webbplats.

Det är också bra att komma ihåg att konsumenternas bedömningar baserar sig på deras personliga åsikter.  Det som passar en, passar inte nödvändigtvis en annan.  Det är därför bra att söka information som stöd för ett köpbeslut från fler än en källa.  Jämförelsesidor kan också jämföras sinsemellan, för flera av sidorna har publicerat sina verksamhetsprinciper på sin webbplats.

Olika förmedlare såsom jämförelsesidor presenteras under 2015 i Finland och i andra länder som hör till det internationella nätverket av myndigheter för övervakning av internationell marknadsföring ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network). ICPEN grundades 1992 och till det hör över 50 länder. Konsumentombudsmannen har varit medlem av nätverket ända sedan början. Medlemsländerna i nätverket påminner konsumenterna en gång om året om olika marknadsföringsmetoder samt om bedrägeri och möjligheter att skydda sig mot sådant.