Valvonta paljasti puutteita kodinkone- ja huonekaluliikkeiden kuluttajaluottojen mainonnassa

Aluehallintoviranomaiset ja kuluttaja-asiamies toteuttivat loppuvuodesta 2017 yhteisen valvontakampanjan, jossa tarkastettiin, kerrotaanko kodinkone- ja huonekaluliikkeiden kuluttajaluottojen mainoksissa kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot. Puutteita ilmeni niin lehti- ja suoramainonnassa kuin myymälämainonnassa. Yleisin epäkohta koski jatkuvan luoton esimerkkilaskelmaa, joka ei ollut helposti luettavassa muodossa ja josta saattoi puuttua esimerkiksi luoton korko, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja joissain tapauksissa myös todellinen vuosikorko.

Syys-marraskuussa 2017 toteutetun valvontakampanjan tarkoituksena oli saada kokonaiskuva siitä, onko huonekalu- ja kodinkoneliikkeiden luottomainonta lain mukaista, ja saako kuluttaja liikkeessä lain edellyttämän ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä.

Kampanjan aikana arvioitiin yhteensä 557 mainosta ja aluehallintoviranomaiset kävivät paikan päällä 219 liikkeessä. Puutteita ilmeni ja luotonvälittäjille annettiin 71 huomautusta.

Luotonvälittäjinä toimivat liikkeet puolustelivat mainonnan puutteita usein sillä, että vastuu mainoksen oikeellisuudesta on luoton rahoittajalla. Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että sekä rahoittaja että vähittäismyyjä ovat vastuussa mainonnan oikeellisuudesta.

Laki määrittelee kuluttajalle luotosta annettavat tiedot

Kuluttajansuojalaissa on määritelty ne tiedot, joita luotonantajan on kerrottava kuluttajaluotosta sen mainonnassa. Jos mainoksessa kerrotaan luoton korko, muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku tai muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, on mainoksesta tällöin käytävä ilmi selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti myös muut lain määrittelemät tiedot. Näitä ovat luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä sekä maksuerien määrä. Tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

Lainvastaista on esimerkiksi laittaa näitä pakollisia tietoja mainokseen niin pienellä kirjasinkoolla, ettei niitä pysty vaivatta lukemaan. Kaikki tiedot tulee antaa samassa yhteydessä.

Kuluttajansuojalaki edellyttää myös, että luotonantaja ja luotonvälittäjä antavat hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä kuluttajalle ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen. Siinä on tietoja muun muassa luotonantajasta, tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisinmaksusta ja luototettavasta hyödykkeestä. Kyseisen lomakkeen tarkoitus on parantaa luottojen vertailtavuutta ja siksi se pitää antaa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä eikä esimerkiksi luottosopimuksen hyväksymisen jälkeen.

Kuluttaja-asiamies seuraa kuluttajaluottojen mainontaa jatkossakin yhteistyössä aluehallintoviranomaisten kanssa.

Lisätietoja: