Valvontakampanja: Autoluottojen mainonnassa puutteita

Kuluttaja-asiamiehen ja aluehallintoviranomaisten syksyllä 2016 toteuttama valvontakampanja osoitti, että autoluottoja mainostetaan kuluttajille puutteellisilla ja epäselvästi esitetyillä tiedoilla. Useissa mainoksissa korostettiin yhtä luoton tietoa ja muut laissa edellytetyt tiedot esitettiin pikkuprintillä. Kuluttajasuojasäännökset kuitenkin edellyttävät, että kaikki luoton tiedot esitetään selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti.

Aluehallintoviranomaisten valvonnan kohteena oli luotonvälittäjänä toimivien autoliikkeiden mainonta.  Valvontakampanjan tavoitteena oli oikaista puutteellinen autojen luottomainonta ja samalla selvittää, millaisilla tiedoilla luottoja mainostettiin painetussa mediassa ja radiossa. Aluehallintoviranomaiset tarkastivat 1078 lehdissä ja suoramarkkinoinnissa julkaistua automainosta. Näistä mainoksista yli puolessa luottoja markkinoitiin puutteellisin tiedoin.

Epäselvästi esitettyjä tietoja

Kuluttajansuojalain säännösten mukaan luotonantajan on mainonnassa annettava kuluttajalle tietyt pakolliset tiedot kuluttajaluotosta. Jos mainonnassa ilmoitetaan yksikin luoton ehtoja koskeva tieto, esimerkiksi kuukausierän suuruus, myös muut lain vaatimat tiedot on annettava samassa yhteydessä selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa nimelliskorko, todellinen vuosikorko, muut luottokustannukset, luottosopimuksen kesto sekä maksuerien määrä. Myös luotonantaja on ilmoitettava mainoksessa selkeästi.  Painetussa mediassa julkaistuissa mainoksissa tiedot esitettiin usein siten, ettei niitä pystynyt vaivattomasti lukemaan.

Kuluttaja-asiamies korostaa, että molemmat, luotonvälittäjänä toimiva autoliike ja luotonantaja, vastaavat mainonnan lainmukaisuudesta. Luotonvälittäjä ja luotonantaja vastaavat myös siitä, että luottoon liittyvä perustamismaksu tai vastaava maksu sisällytetään luottokustannuksiin ja lasketaan mukaan luoton todelliseen vuosikorkoon.

Mainosvälineen soveltuvuus luoton mainostamiseen on otettava huomioon mainoksen toteutuksessa. Joissakin mainosvälineissä, esimerkiksi televisiossa, luoton tietojen esittämien lain vaatimusten mukaisesti voi olla vaikeaa. 

Valvontakampanjan rinnalla kuluttaja-asiamies tarkasti autoluottojen televisiomainontaa. Televisiossa esitetyissä mainoksissa luoton tiedot esitettiin usein nopeatempoisesti siten, ettei televisiokatsoja pystynyt tavanomaisten katseluolosuhteiden perusteella havainnoimaan niitä. Mainoksessa esimerkiksi korostettiin yksittäistä luottoehtoa näkyvästi, eikä muita luottoon liittyviä tietoja tuotu samalla tavalla esille. Televisiomainoksissakin luoton tiedot pitää esittää niin, että katsoja voi ne vaivatta lukea. Kuluttaja-asiamies muistuttaa luotonantajia siitä, että yhdenkin luottoehdon mainitseminen mainoksessa edellyttää myös muiden luottosopimukseen liittyvien tietojen esittämistä selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti.

Kuluttaja-asiamies seuraa jatkossakin autoluottojen mainontaa ja käsittelee luottomainonnan epäkohtia yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Kuluttaja-asiamiehen vuonna 2017 uudistama linjaus kuluttajaluottojen tarjoamisesta antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten käytäntöön soveltamisesta.

Lue lisää

Autoluottojen televisiomainonnassa yhä paljon korjattavaa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 6/2016.