Valvontakampanja paljasti puutteita kuluttajaluottojen markkinoinnissa

Aluehallintoviranomaiset ja kuluttaja-asiamies ovat tehneet yhdessä valvontakampanjan kodinkoneita ja huonekaluja koskevasta kuluttajaluottojen markkinoinnista. Valvonnassa tarkastettiin lehtimainoksia ja kotiin jaettavia suoramarkkinointimateriaaleja. Kuluttajaluottojen markkinoinnissa havaittiin puutteita muun muassa todellisen vuosikoron ilmoittamisessa.

Valvontakampanja kesti marraskuun 2012 alusta tammikuun 2013 loppuun. Mainoksia arvioitiin yhteensä 1008 kappaletta ja valvontaa tehtiin 78 paikkakunnalla. Aluehallintoviranomaiset antoivat yrityksille yhteensä 287 huomautusta valvonnan seurauksena.

Aluehallintoviranomaiset puuttuivat sellaiseen kuluttajaluoton markkinointiin, joka ei vastannut kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten vaatimuksia luottojen mainonnassa annettavista tiedoista. Valvontakampanjan tarkoituksena oli edistää näiden säännösten tunnettuutta ja sitä kautta velvollisuutta noudattaa niitä.

Tavoitteena oli myös ohjata kuluttajaa kiinnittämään huomiota luoton takaisinmaksamisen kannalta tärkeisiin tietoihin. Säännökset velvoittavat luotonantajaa kertomaan markkinoinnissa muitakin tietoja luotosta kuin vain todellisen vuosikoron. Toisaalta yksittäisiä luottoehtoja, kuten maksuajan antamista, ei saa korostaa suhteessa muihin tietoihin.

Kuluttajaluoton mainonnassa todetut puutteet

Aluehallintoviranomaisten valvontatulosten perusteella kodinkoneiden ja huonekalujen kuluttajaluottomainonnassa havaittiin yleisesti seuraavia puutteita:

  • Todellinen vuosikorko tai luoton juokseva korko puuttui mainoksista;
  • Kuluttajaluottoa mainostettiin yleisesti korottomana tai nollaprosenttisena, vaikka todellinen vuosikorko ei ollut 0 %:a;
  • Luotonantajan nimi puuttui useista mainoksista;
  • Luottomuodoista käytettiin sekavasti eri nimikkeitä todellista vuosikorkoa kuvaavassa esimerkkilaskelmassa: ”tililuotto”, ”korttiluotto” tai ”luotto voimassa toistaiseksi”.

Yritykset suhtautuivat pääosin myönteisesti aluehallintoviranomaisten huomautuksiin oikaista puutteellinen markkinointi. Myös kuluttaja-asiamies tulee muistuttamaan kaikkia kampanjassa tarkastetuissa mainoksissa esiintyneitä rahoitusyhtiöitä lain vaatimuksista ja rahoittajan vastuusta kuluttajaluottojen markkinoinnissa.

Laki muuttuu 1.6. – kuluttaja-asiamies päivitti luottolinjauksensa yrityksille

Uudet säännökset kuluttajaluotoista tulevat voimaan 1.6.2013. Pääasiallisena keinona pikaluotoista aiheutuvien velkaongelmien vähentämiseksi ehdotetaan pienten luottojen hintasääntelyä.

Erityisesti uusi korkokattosäännös on tärkeä: Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Tämä koskee myös hyödykesidonnaisia luottoja, joihin kuuluu rahannosto-oikeus.

Kuluttaja-asiamies on lainmuutoksen johdosta päivittänyt yrityksille suunnatun linjauksensa ”Kuluttajaluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa” vastaamaan voimaan tulevia säännöksiä. Samoin yritysten ja kuluttajien käyttöön tarkoitettujen kuluttajaluottoa koskevien verkkosivujen sisältö on täydennetty uusia säännöksiä vastaavaksi.

Kuluttaja-asiamies tulee seuramaan 1.6.2013 voimaan tulevien säännösten noudattamista myös aluehallintoviraston kanssa yhteisesti loppuvuodesta toteutettavalla valvontakampanjalla.

Lisätietoja:
Kuluttajaluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa. Kuluttajaoikeuden linjaus, päivitetty 2013
Tietoa luotoista