Velkajärjestelyyn pääseminen helpottuu – ­Myös pienyrittäjillä tietyin edellytyksin mahdollisuus velkajärjestelyyn

Velkajärjestelylaki muuttuu 1.1.2015 alkaen. Velkojen järjestely tulee muutosten myötä tietyin edellytyksin mahdolliseksi myös yksityisille liikkeen- ja ammatinharjoittajille. Velkajärjestelyyn pääseminen helpottuu samalla hieman kaikkien osalta.

Yritysten velkoihin on tähän asti voinut hakea vain yrityssaneerausta. Jatkossa pienyrittäjät voivat hakea myös yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on kevyempi ja halvempi menettely. Yrittäjien velkojen järjestelylle tulee kuitenkin hyvin tiukat ehdot. Toiminnan pitää esimerkiksi olla kohtuullisen pienimuotoista sekä niin kannattavaa, että yritystoiminnan kulut tulevat jatkossa hoidetuiksi ja velallinen pystyy maksamaan velkojilleen edes osan veloista.

Yhtiömuodossa harjoitettavan elinkeinotoiminnan (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö) velkoja ei voi jatkossakaan järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat maksutta yrittäjiä velkajärjestelyn hakemisessa. Yrittäjän kannattaa kuitenkin ensin soittaa Yritys-Suomi Talousapu -palveluun. Puhelinpalvelussa tehdään maksutta alustava arvio yritystoiminnan kannattavuudesta ja mietitään tarvittaessa vaihtoehtoja velkajärjestelylle.

Yrittäjän talousapu

Työttömien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu

Työttömät eivät tähän asti ole aina päässeet velkajärjestelyyn, koska heidän on ensisijaisesti odotettu työllistyvän ja pystyvän jatkossa hoitamaan paremmin velkojaan. Vuoden alussa säännökset muuttuvat niin, ettei velkajärjestely voi estyä työttömyyden perusteella ainakaan silloin, kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 18 kuukautta. Työtön voi lisäksi saada velkajärjestelyn tätä nopeamminkin, jos työllistyminen on hyvin epätodennäköistä tai jos riittävää maksukykyä ei muodostuisi työssä ollessakaan.

Laki muuttuu samalla niin, että työnteko velkajärjestelyn aikana on entistä kannattavampaa. Niin sanotun lisäsuoritusvelvollisuuden vuosikohtaista rajaa nostetaan 2.000 euroon. Rajan ylittävistäkin lisätuloista velallinen saa pitää puolet, vain puolet maksetaan velkojille.

Muidenkin yksityishenkilöiden pääsemistä velkajärjestelyyn helpotetaan samalla hieman. Velkajärjestelypäätöstä tehtäessä otetaan esimerkiksi nuorten kohdalla huomioon heidän puutteellinen kykynsä arvioida velan takaisinmaksusta selviytymistä. Myös luotonantajan vastuu velkojen markkinoinnissa ja velallisen maksukyvyn selvittämisessä otetaan huomioon.

Velkojen vanhentumista koskevat säännökset muuttuvat vuodenvaihteessa niin, kaikki velat vanhentuvat jatkossa lopullisesti säädettyjen aikojen jälkeen. Esimerkiksi verovelat ja muut julkisoikeudelliset velat vanhentuvat nykyisin viidessä vuodessa ja velat, joista on oikeuden maksutuomio, vanhentuvat 15:ssä tai 20 vuodessa. Lakimuutoksen jälkeen velat, joista ei ole maksutuomiota, vanhentuvat 20 vuodessa velan erääntymisestä. Säännöksellä on kuitenkin viiden vuoden siirtymäaika, eli ennen vuotta 2000 maksettavaksi erääntyneet velat vanhentuvat vasta vuonna 2020.

Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot löytyvät Talous- ja velkaneuvonnan verkkosivuilta. Sivuilta löytyy myös lisätietoa velkajärjestelystä.