Det blir enklare att få skuldsanering – även småföretagare har möjlighet till skuldsanering under vissa förutsättningar

Lagen om skuldsanering ändras den 1.1.2015. Efter förändringen blir skuldsanering möjlig även för privata företagare och yrkesutövare under vissa förutsättningar. Samtidigt blir det lite lättare för alla att få skuldsanering.

Hittills har man endast kunna ansöka om företagsskuldsanering för företagets skulder. I fortsättningen kan småföretagare även ansöka om privatpersoners skuldsanering, som är ett lättare och billigare förfarande. Det kommer dock att ställas mycket strikta villkor för företagarnas skuldsanering. Verksamheten ska till exempel vara relativt småskalig samt så lönsam att företagsverksamhetens utgifter i fortsättningen blir skötta och den skuldsatta kan betala ens en del av skulderna åt sina borgenärer.

Skulder som hänför sig till näringsverksamhet som idkas i bolagsform (öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag) kan inte heller i fortsättningen behandlas genom skuldsanering för privatpersoner.

Ekonomi- och skuldrådgivarna hjälper kostnadsfritt företagarna att ansöka om skuldsanering. Företagaren bör dock först ringa till FöretagsFinlands Ekonomihjälp-tjänst. Telefontjänsten gör en kostnadsfri preliminär bedömning av företagsverksamhetens lönsamhet och om det behövs funderar man över alternativ till skuldsanering.

Företagarens ekonomihjälp

Enklare för arbetslösa att få skuldsanering

Hittills har arbetslösa inte alltid beviljats skuldsanering eftersom de främst har förväntats sysselsätta sig och i fortsättningen bättre kunna ta hand om sina skulder. I början av året förändras bestämmelserna så att en skuldsanering inte kan förhindras på grund av arbetslöshet, åtminstone inte i fall där arbetslösheten i ett streck varat i 18 månader. En arbetslös kan dessutom få skuldsanering snabbare än detta om det är mycket osannolikt att den sökande sysselsätter sig eller om tillräcklig betalförmåga inte uppstår även trots arbete.

Lagen förändras samtidigt så att det är mer lönsamt än tidigare att arbeta under skuldsaneringen. för den så kallade tilläggsprestationen höjs till 2.000 euro. Även av tilläggsinkomster som överskrider gränsen får gäldenären behålla hälften, endast hälften betalas till borgenären.

Det blir även lite enklare också för andra privatpersoner att få skuldsanering. Då skuldsaneringsbeslutet fattas beaktas till exempel hos unga personer deras bristande förmåga att bedöma hur de klarar av att betala tillbaka skulden. Även kreditgivarens ansvar i hur skulderna marknadsförts och hur gäldenärens betalförmåga har utretts beaktas.

Bestämmelserna som gäller preskriptionstiden för skulderna förändras i årsskiftet så att alla skulder i fortsättningen slutligt preskriberas efter stadgade tider. Till exempel skatteskulder och andra offentligrättsliga skulder preskriberas i dagsläget efter fem år och skulder som har en betalningsdom från rätten preskriberas efter 15 eller 20 år. Efter lagförändringen preskriberas skulder som saknar betalningsdom efter 20 år från det att skulden förfallit. Bestämmelsen har dock en övergångstid på fem år, så skulder som förfallit för betalning innan år 2000 preskriberas först år 2020.

Kontaktuppgifterna till alla ekonomi- och skuldrådgivare hittar du på Eko­no­mi- och skuldråd­giv­nins sida. På sidorna finns även mera information om skuldsanering.