Viisaasti verkossa – kotitalousopettaja kuluttajakasvattajana

Helsingin yliopiston kotitaloustieteen opiskelijat järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kuluttajapäivän opettajankoulutuslaitoksella 17.3.2016. Päivän aiheena on kuluttaja verkossa.

Verkossa toimittaessa tarvitaan kuluttajataitoja, mutta kuluttajataitoja voi myös oppia verkossa. Tätä teemaa lähestytään Helsingin yliopiston kotitaloustieteen opiskelijoiden järjestämässä kuluttajapäivässä esittelemällä eri toimijoiden tarjoamaa kuluttajakasvatukseen sopivaa sisältöä. Mukana päivässä ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto, Marttaliitto, Mun Talous -verkosto ja Ruokatieto.

Kotitalousopettajan koulutus on ainoa opettajankoulutus, jossa on erillinen kuluttajakasvatuksen kokonaisuus. Kotitalousopettajien lisäksi myös muiden aineiden opettajien olisi kuitenkin tarpeen tuntea kuluttajakasvatuksen periaatteet ja saada osaamista kuluttajataitojen opettamiseen.

Peruskoulussa kuluttajataitojen opetuksen tavoitteena on, että opetus saa oppilaat tuntemaan vastuunsa ja oikeutensa kuluttajina sekä tekemään vastuullisia valintoja ja sopimuksia.  Opinnot ohjaavat myös tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia sekä hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa arjen toiminnoissa.

Kuluttajatietoa pidettiin pitkään oppiaineena, jota oppilaat pääsivät hyödyntämään käytännössä vasta aikuisina. Nykyään ostoksia ja valintoja tehdään kuitenkin yhä nuorempana, jolloin oppilaat tarvitsevat kaupankäyntiin liittyviä tietoja ja taitoja jo paljon ennen aikuisikää. Koulun on myös pysyttävä ajan hermoilla uusista tuotteista ja palveluista, koska nuoret omaksuvat ne nopeasti.