Handla klokt på nätet – lärare i huslig ekonomi som konsumentfostrare

Studerande i hushållsvetenskaper vid Helsingfors universitet ordnar i samarbete med Helsingfors universitet och Konkurrens- och konsumentverket en konsumentdag på institutionen för lärarutbildning 17.3.2016.  Dagens tema är konsumenten på nätet.

När man handlar på nätet behövs konsumentfärdigheter, men det går också att lära sig konsumentfärdigheter på nätet. Detta tema behandlas på konsumentdagen som ordnas av studerande i hushållsvetenskaper vid Helsingfors universitet genom presentationer av innehåll som lämpar sig för konsumentfostran och som erbjuds av olika aktörer. Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Finsk Handel, Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, Marttaliitto, Min Ekonomi-nätverket och Matinformation.

Utbildningen för lärare i huslig ekonomi är den enda lärarutbildningen med en separat helhet om konsumentfostran. Förutom lärare i huslig ekonomi bör även lärare i andra ämnen känna till principerna för konsumentfostran och få kunskaper i att lära ut konsumentfärdigheter.

I grundskolan är målet för undervisningen i konsumentfärdigheter att få eleverna att känna sitt ansvar och sina rättigheter som konsumenter samt att göra ansvarsfulla val och avtal.  Studierna handleder även eleverna i att identifiera situationer och problem relaterade till penninganvändning i privathushåll samt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik i vardagen.

Konsumentfostran ansågs länge vara ett läroämne som eleverna kunde utnyttja i praktiken först som vuxna. I dag görs inköp och val som allt yngre, och då behöver eleverna kunskaper och färdigheter om handel redan långt före vuxenåldern. Skolan måste även hålla sig uppdaterad om nya produkter och tjänster, eftersom unga anammar dem snabbt.