Vuodenvaihteessa tuli voimaan uusia kuluttajan asemaa parantavia säännöksiä

1.1.2017 voimaan tulleet säännökset tuovat verkkopankkitunnukset viimeinkin kaikkien saataville. Asunto- ja kulutusluoton koron ja maksujen muuttamista koskevaa sääntelyä on myös tarkistettu. Vertaislainojen välittäjien on puolestaan rekisteröidyttävä ja huolehdittava kuluttajasuojalain säännösten noudattamisesta.

Kuluttaja-asiamies on jo vuosien ajan peräänkuuluttanut sitä, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus saada verkkopankkitunnukset. Verkkopankkitunnukset eivät ole kuuluneet peruspankkipalveluun ja esimerkiksi maksuhäiriöisillä on ollut vaikeuksia saada tunnuksia. Verkkopankkitunnukset ovat kuitenkin pitkään olleet paitsi sujuvan laskujen maksamisen ja muun pankkiasioinnin edellytys myös keskeinen sähköisen tunnistamisen väline. Tunnusten puuttuminen onkin hankaloittanut monien kuluttajien elämää tarpeettomasti.

Asia korjaantuu viimeinkin 1.1.2017 voimaan tulleiden luottolaitoslain muutosten myötä. Muutosten taustalla olevan maksutilidirektiivin mukaan pankkien on tarjottava verkkopankkitunnuksia kaikille Suomessa laillisesti asuville kuluttajille. Samassa yhteydessä säädetään kansallisesti myös velvoite tarjota vahvaa sähköistä tunnistuspalvelua, mikä tällä hetkellä tarkoittaa käytännössä verkkopankkitunnuksia.

Myös asuntoluottoja ja kulutusluottoja koskevaan lainsäädäntöön tuli vuoden 2017 alusta muutoksia sekä joitakin epäselvyyksiä poistavia tarkistuksia. Uudet säännökset soveltuvat lain voimaantulon jälkeen tehtäviin luottosopimuksiin. Luoton korko voi muuttua vain sopimuksessa yksilöidyn viitekoron muutosten mukaisesti ja edellyttäen, että asiasta on sovittu luottosopimuksessa. Vastoin kuluttaja-asiamiehen kantaa luotonantaja saa kuitenkin periä asuntoluotossa kuluttajalta luoton marginaalin myös silloin, kun viitekorko on negatiivinen, ja tästä on luottosopimuksessa sovittu.

Luottojen kytkykauppa on säännelty aikaisemminkin luottolaitoslaissa, mutta nyt se on kielletty myös kuluttajansuojalaissa. Kuluttajaa ei siis voida edellyttää hankkimaan asuntoluoton ottamisen yhteydessä luotonantajan yhteistyökumppanilta esimerkiksi vakuutusta tai kiinteistönvälityspalvelua.

Vertaislainojen, eli muiden kuin ammattimaisen luotonantajien myöntämien luottojen, välittäjien on puolestaan jatkossa rekisteröidyttävä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin. Vertaislainan välittäjien on myös huolehdittava siitä, että niiden välittämissä yksityishenkilöidenkin välisissä luottosuhteissa noudatetaan kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä.

Lue lisää