Yrityskauppailmoitukset tehdään KKV:lle sähköisesti marraskuun alusta alkaen

Valtioneuvosto on 8.10.2015 hyväksynyt asetuksen, jolla muutetaan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun asetuksen (1012/2011) 1 §:ää. Muutoksen myötä yrityskauppailmoitukset toimitetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) sähköisessä muodossa ilman paperikopioita 1.11.2015 alkaen.

Kilpailulaissa tarkoitetusta yrityskauppailmoituksesta ja sen liiteasiakirjoista ei siten tarvitse enää toimittaa paperilla yhtä alkuperäistä kappaletta ja neljää jäljennöstä kuten nykyisin.

Yrityskauppailmoitus ja sen liiteasiakirjat tulee jatkossa toimittaa KKV:n vastaanottoon virka-aikana muistitikulla. Yrityskauppailmoituksessa on jatkossakin eroteltava varsinainen ilmoitus ja sen jokainen liite erillisiksi tiedostoiksi.

Kilpailulaissa säädetty yrityskaupan käsittelymääräaika alkaa kulua siitä päivästä lähtien, jolloin KKV on virka-aikana vastaanottanut muistitikulle tallennetun yrityskauppailmoituksen. Muutos ei vaikuta yrityskauppailmoituksessa annettaviin tietoihin.

Tarvittaessa yrityskaupan ilmoittajan kanssa voidaan sopia joustavasti ilmoituksen toimittamisen yksityiskohdista, kuten on tehty tähänkin asti.