Toi­mi­vam­mat mark­ki­nat ja tie­toi­sem­mat ku­lut­ta­jat

KKV-blogissa pohditaan markkinoiden toimivuutta kansantalouden ja kuluttajien näkökulmasta. Kirjoittajina ovat KKV:n asiantuntijat ja kuluttaja-asiamies. 

EU:n kuluttajansuojalla hyvä suunta – Toteutus kaipaa vielä korjausliikkeitä

EU:n suunnittelemat uudistukset kuluttajansuojaan ovat matkalla hyvään suuntaan, mutta toteutustapoihin tarvitaan vielä korjausliikkeitä

Lue lisää

Polttoaineiden hintavaihtelut ja kilpailupolitiikka

Polttoaineiden hinnat ovat noudattaneet säännöllistä viikkorytmiä. Onko havaittu hintasykli merkki kilpailuongelmista ja tulisiko siihen puuttua?

Lue lisää

Markkinat raiteille – suosituksia rautatiemarkkinoiden tehostamiseksi

Juuri päättyneessä rautatiemarkkinoita koskevassa tutkimusprojektissa arvioitiin, miten markkinoiden sääntelyä ja rakenteita tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Lue lisää

Komission uudet suuntaviivat tuovat yksinyrittäjälle hyvän selkänojan työoloja koskeviin kollektiivisiin neuvotteluihin

Suuntaviivat tarkentavat periaatetta, jonka mukaan työn tekemisen olosuhteita koskevat kollektiiviset järjestelyt eivät kuulu kilpailuoikeuden soveltamisalaan.

Lue lisää

Määräävän markkina-aseman väärinkäytön arviointia koskeva ohjeistus uudistuu

EU-komissio on laatimassa suuntaviivoja määräävän markkina-aseman väärinkäytön arvioimiselle.

Lue lisää

Miten kilpailunrajoitusten tutkinta on organisoitu KKV:ssa?

Kilpailuvalvonnan johtajat kertovat, miten kilpailunrajoitusten tutkinta on järjestetty KKV:ssa ja millaisia vaiheita tutkintoihin kuuluu.

Lue lisää

Suomalaiskuluttajilla menee verrattain hyvin, mutta elinkustannusten nousu huolettaa

Suomalaiskuluttajat edustavat monella tavalla EU-alueen keskivertoa – kun erotumme joukosta, poikkeama on useimmiten hyvään suuntaan.

Lue lisää

Kil­pai­lu­lain uu­dis­tus li­sä­si seu­raa­mus­mak­su­jär­jes­tel­män en­na­koi­ta­vuut­ta

Kilpailulain seuraamusmaksusäännökset muuttuivat kesäkuussa 2021. Mitä käytännön vaikutuksia uudistuksella on ja miten KKV laskee seuraamusmaksun määrän?

Lue lisää

Julkisissa hankinnoissa on tehostamisen varaa, mutta toimet on kohdennettava oikein

Suomessa on hälyttävän vähän kilpailua julkisissa hankinnoissa. Vuonna 2021 yli puoleen hankinnoista saatiin kolme tai vähemmän tarjousta.

Lue lisää

Lannoitteiden hintakriisi vaatii tarkastelemaan koko markkinoiden toimintaa

Mistä lannoitemarkkinoiden hintakriisi johtuu ja miksi jotkut tuottajat ovat päässeet hyötymään tilanteesta?

Lue lisää