Toi­mi­vam­mat mark­ki­nat ja tie­toi­sem­mat ku­lut­ta­jat

KKV-blogissa pohditaan markkinoiden toimivuutta kansantalouden ja kuluttajien näkökulmasta. Kirjoittajina ovat KKV:n asiantuntijat ja kuluttaja-asiamies. 

Suomalaiskuluttajilla menee verrattain hyvin, mutta elinkustannusten nousu huolettaa

Suomalaiskuluttajat edustavat monella tavalla EU-alueen keskivertoa – kun erotumme joukosta, poikkeama on useimmiten hyvään suuntaan.

Lue lisää

Kil­pai­lu­lain uu­dis­tus li­sä­si seu­raa­mus­mak­su­jär­jes­tel­män en­na­koi­ta­vuut­ta

Kilpailulain seuraamusmaksusäännökset muuttuivat kesäkuussa 2021. Mitä käytännön vaikutuksia uudistuksella on ja miten KKV laskee seuraamusmaksun määrän?

Lue lisää

Julkisissa hankinnoissa on tehostamisen varaa, mutta toimet on kohdennettava oikein

Suomessa on hälyttävän vähän kilpailua julkisissa hankinnoissa. Vuonna 2021 yli puoleen hankinnoista saatiin kolme tai vähemmän tarjousta.

Lue lisää

Lannoitteiden hintakriisi vaatii tarkastelemaan koko markkinoiden toimintaa

Mistä lannoitemarkkinoiden hintakriisi johtuu ja miksi jotkut tuottajat ovat päässeet hyötymään tilanteesta?

Lue lisää

Kun alennusmyynnit kääntyvät kuluttajaa vastaan

Alennusmyynnit tuntuvat seuraavan toisiaan ympäri vuoden. Edulliset tuotteet ovat tietenkin kuluttajien etu, mutta mutta entä jos alennus onkin tekaistu?

Lue lisää

Parempaa asiakaspalvelua, kiitos!

Lue lisää