Kansainväliset linjaukset

OECD:n suositus on tehty siten, ettei se luo esteitä kaupankäynnille, vaan päinvastoin edistää sähköisen kaupankäynnin yleistymisen edellytyksiä.

Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet ovat laatineet yhteisen kannanoton piilomarkkinoinnista.

Ohjeet perustuvat totuudenmukaisen mainonnan periaatteelle, jota ICPEN-jäsenmaissa noudatetaan.

Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten yhteiset kannanotot