Väre Oy / Ilmatar Energy Oy:n sähkön vähittäismyyntiliiketoiminta

Päivämäärä

9.3.2023

Diaarinumero

KKV/312/14.00.10/2023

Osapuolet

Väre Oy / Ilmatar Energy Oy:n sähkön vähittäismyyntiliiketoiminta

Tiivistelmä

Ilmoitus saapunut 9.3.2023.

 

Ilmoittajan tiivistelmä yrityskaupasta

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (“KKV”) on 9.3.2023 ilmoitettu järjestely, jossa Väre Oy hankkii Ilmatar Energy Oy:n sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan (”Kohdeliiketoiminta”).

Väre Oy on vuonna 2018 perustettu Savon Voima Oyj:n, Kuopion Energia Oy:n, Alva-yhtiöt Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n omistama itsenäinen yhteisyritys. Väre Oy:n päätoimiala on sähkön vähittäismyynti. Väre aloitti toimintansa markkinoilla 1.1.2019, jolloin osakas- yhtiöiden sähkön vähittäisliiketoiminta siirtyi Väreelle. Väre tarjoaa myös aurinkosähkö- palveluita (aurinkopaneelit), sähköautojen latauspalveluita ja sähkösalkunhallintapalveluita.

Väre Oy:n osakasyritykset ovat alueensa kuntien omistamia yhtiöitä, jotka tarjoavat kukin omilla toimialueillaan sähkönsiirtoa, kaukolämpöä, ja osa yhtiöistä myös vesihuollon palveluita. Lisäksi yhtiöt harjoittavat energiantuotantoa sähkön tukkumarkkinoilla.

Kohdeliiketoiminta sisältää Ilmatar Energy Oy:n sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan. Kaupan kohteena olevaan liiketoimintaan ei sisälly toimitiloja, koneita, henkilökuntaa tai immateriaalioikeuksia.

Yrityskauppa toteutetaan liiketoimintakauppana, jossa Väre ostaa kohteena olevan liiketoiminnan Ilmatar Energy Oy:ltä. Yrityskaupan tavoitteena on vahvistaa Väre Oy:n sähkön vähittäismyyntiliiketoimintaa kasvattamalla yhtiön vähittäismyyntisopimuspohjaa.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten väliset horisontaaliset yhteydet eivät vaikuta markkinoiden kilpailutilanteeseen. Väre Oy:llä ja Kohdeliiketoiminnalla on päällekkäistä liiketoimintaa sähkön vähittäismyynnin markkinoilla Suomessa, sähkön johdannaismarkkinoilla pohjoismaissa ja sähkön alkuperätakuiden markkinoilla Euroopassa. Ilmoittajan arvion mukaan sähkön vähittäismyynnin markkinan koko vuonna 2022 oli noin 43.000 GWh ja noin 4.000 MEUR, josta pienasiakas- / kuluttajasegmentin osuus oli noin 22.000 GWh ja suurasiakas- / yritysasiakassegmentin osuus noin 21.000 GWh. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sähkön vähittäismyynnin kokonaismarkkinoilla on noin 5-10 % ja pienjänniteverkkoon liittyneiden asiakkaiden segmentillä sekä yritysasiakassegmentillä noin 10-20 %. Liiketoimintakauppa ei lisää Väreen markkinaosuutta merkittävästi millään segmentillä.. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Pohjoismaisilla sähkön johdannaismarkkinoilla ja EU:n sähkön alkuperätakuumarkkinoilla on molemmissa noin 0–5 %.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten väliset vertikaaliset yhteydet eivät vaikuta markkinoiden kilpailutilanteeseen. Sähkön vähittäismyynnillä saattaa olla vertikaalinen yhteys Väre Oy:n tarjoamiin aurinkosähköpalveluihin, sähköautojen latauspalveluihin ja sähkösalkunhallintapalveluihin. Väre Oy:n markkinaosuus kaikilla näillä markkinoilla on noin 0– 5 %. Kohdeliiketoiminnalla ei ole vertikaalista suhdetta Väre Oy:n osakasyritysten kanssa. Väre Oy hankkii osan myymästään energiasta osakasyrityksiltä markkinahintaan. Muu Väre Oy:n ja osakasyritysten välinen liiketoiminta on vähäistä. Ilmoitettu yrityskauppa ei vaikuta osakasyritysten markkina-asemaan.

Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus kaikilla relevanteilla markkinoilla on vähäinen, liiketoimintakauppa lisää Väre Oy:n markkinaosuutta vain marginaalisesti, eikä osapuolten välillä ole muitakaan yhteyksiä, jotka saattaisivat merkittävästi vaikuttaa kilpailuun. Näin ollen yrityskauppa tulee ilmoittajan näkemyksen mukaan hyväksyä.