Electricité de France SA / General Electric Nuclear Steam Turbine -liiketoiminta (kuuleminen 26.5.2023 asti)

Päivämäärä

10.5.2023

Diaarinumero

KKV/336/14.00.10/2023

Osapuolet

Electricité de France SA / General Electric Nuclear Steam Turbine -liiketoiminta

 • Ilmoitus saapunut 10.5.2023.

  Ensimmäisen vaiheen määräaika 13.6.2023.

 • Kuulemisen määräaika 26.5.2023.

  KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja- ja järjestöjä lausumaan näkemyksenä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

  Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja niiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista markkinavaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

  Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä.

  Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan tiivistelmä yrityskaupasta

Electricité de France SA (jäljempänä “EDF”) ja General Electric Company (jäljempänä “GE”) ovat sopineet yrityskaupasta, jossa EDF-konsernin emoyhtiö EDF ostaa GE:n Nuclear Steam Turbine -liiketoiminnot. Kyseessä on kilpailulain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksinomaisen määräysvallan hankinta.

EDF harjoittaa liiketoimintaa sähkömarkkinoilla kansainvälisesti. EDF liiketoiminta koostuu sähköntuotannosta, joka sisältää niin ydinvoiman, lämpövoiman kuin uusiutuvan energian tuotannon, sähkön tukku- ja vähittäismyynnistä, kaupankäynnistä sekä siirrosta ja jakelusta. Lisäksi EDF suunnittelee ja valmistaa ydinvoimaloissa käytettäviä ydinvoimalan kattiloita, toimittaa reaktorilaitoksia ja reaktorilaitosten turvallisuutta koskevia instrumentointi- ja säätöjärjestelmiä (jäljempänä ”I&C-järjestelmät”), tarjoaa huoltopalveluja ja laitteita reaktorilaitoksille sekä suunnittelee ja valmistaa ydinvoimaloiden polttoainetta.

Suomessa EDF toimii tytäryhtiönsä Framatome Finland Oy:n kautta. Framatome-yhtiöt toimivat kansainvälisillä ydinvoimaenergiamarkkinoilla. Framatome-yhtiöt suunnittelevat ydinvoimaloita ja toimittavat höyryntuotantojärjestelmiä ydinvoimaloihin. Lisäksi Framatome-yhtiöt suunnittelevat, valmistavat ja asentavat komponentteja, polttoainetta ja I&C-järjestelmiä ydinvoimaloille sekä tarjoavat erilaisia huoltopalveluja reaktorilaitoksille. EDF ei harjoita Suomessa sähköntuotantoa, eikä sähkön tukkumyyntiä.

GE on kansainvälinen teollisuuden monialayhtiö. GE:n Nuclear Steam Turbine -liiketoiminnot ovat osa GE:n Power-liiketoimintaa. GE:n Power-liiketoiminta jakautuu edelleen useaan eri divisioonaan, joista suunnitellussa yrityskaupassa EDF:n tarkoituksena on hankkia ’’GE Steam Power’’ -divisioonaan kuuluvat liiketoiminnot siltä osin, kuin ne koskevat ydinvoimaloiden perinteiseen voimalaan (ns. conventional island) kuuluvia toimintoja maailmanlaajuisesti, pois lukien Amerikassa sijaitsevien olemassa olevien ydinvoimaloiden perinteisiä voimaloita koskevat palvelut. Ydinvoimaloiden perinteiseen voimalaan kuuluvat liiketoiminnot muodostuvat ’’New Build’’ -liiketoiminnasta, joka koostuu ydinvoimalan perinteiseen voimalaan kuuluvien komponenttien (kuten turbiini-generaattori-yhdistelmien ja pumppujen) suunnittelusta, valmistamisesta ja asentamisesta, ja palveluliiketoiminnasta, joka koostuu muun muassa olemassa olevien ydinvoimaloiden perinteisen voimalan huoltopalveluista ja laitepäivityksistä.

Yrityskaupan myötä EDF pyrkii vahvistamaan ydinvoiman kehitystä varmistaakseen olemassa olevien ja rakenteilla olevien ydinvoimaloiden perinteisten voimaloiden turvallisuuden sekä suoritus- ja kilpailukyvyn. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi EDF:n tavoitteena on kehittää ydinvoimaa koskevia toimintojaan yhdistämällä GE:n ydinvoimaloiden perinteiseen voimalaan liittyvän teknologian ja ammattitaidon EDF:n toimintoihin.

Osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa Suomessa tai maailmanlaajuisesti. Lisäksi, koska EDF ei toimi sähköntuotannossa ja -tukkumyynnissä Suomessa, osapuolten välillä ei ole olemassa eikä odotettavissa vertikaalista suhdetta Suomessa. Näin ollen yrityskaupasta ei seuraa horisontaalisia tai vertikaalisia vaikutuksia Suomessa.

Reaktorilaitosten toimittamiseen liittyvän EDF-konsernin toiminnan ja ”GE Steam Power” -divisioonan ydinvoimaan liittyvän toiminnan, joka koskee uusien ydinvoimaloiden perinteisten voimaloiden turbiini-generaattori-yhdistelmiä, välillä on potentiaalinen konglomeraattinen suhde, sillä EDF:n reaktorilaitokset ja GE:n turbiini-generaattori-yhdistelmät täydentävät toisiaan. Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että järjestelystä seuraisi haitallisia konglomeraattisia vaikutuksia Suomessa tai muualla. Ensinnäkin GE:n erittäin korkeatehoinen turbiini-generaattori-yhdistelmä (yli 1500 MW) voi nykyisellään toimia vain EDF:n reaktorin kanssa, koska mikään muu reaktori ei toimi yli 1500 MW:n teholla, toisin sanoen, osapuolten tarjonta täydentää jo nykyisellään toisiaan. Ei ole myöskään todennäköistä, että järjestelystä seuraisi EDF:n kanssa kilpailevan reaktorilaitostoimittajan poissuljenta markkinoilta. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat valitsevat tavanomaisesti ensin reaktorilaitoksen, johon he sitten lisäävät turbiini-generaattori-yhdistelmän. Toiseksi EDF:llä ei ole GE:n keskitehoisten turbiini-generaattori-yhdistelmien kanssa yhteensopivaa reaktorilaitosta, eikä sillä ole kannustinta lopettaa keskitehoisten turbiini-generaattori-yhdistelmien toimittamista kolmansille osapuolille, jotta se voisi varmistaa kohdeliiketoiminnan elinkelpoisuuden. Lisäksi potentiaaliset asiakkaat voivat ostaa keskitehoisia turbiini-generaattori-yhdistelmiä myös muilta markkinatoimijoilta. Lopuksi matalatehoisiin turbiini-generaattori-yhdistelmiin ja SMR-reaktoreihin liittyvät konglomeraattiset vaikutukset ovat epätodennäköisiä, koska näillä kehittyvissä olevilla markkinoilla toimii useita kehittäjiä. Lisäksi on syytä huomioida, että konglomeraattinen suhde on joka tapauksessa vain teoreettinen Suomessa.

Yrityskaupan täytäntöönpanon ehtona on usean maan kilpailuviranomaisen hyväksyntä, mukaan lukien Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntä.

Lisätietoja

Sara Aronen

Asiantuntija