Bravida Finland Oy / Vesi-Vasa Oy (kuuleminen 20.5.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/573/14.00.10/2024

Osapuolet

Bravida Finland Oy / Vesi-Vasa Oy

  • Ilmoitus saapunut 13.5.2024.

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 13.6.2024.

  • Kuulemisen määräaika 20.5.2024.

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan  kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuuden. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään maanantaina 20.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on ilmoitettu järjestelystä, jossa ruotsalaisen pörssiyhtiön Bravida Holding AB:n yritysryhmään kuuluva Bravida Finland Oy (”Bravida”) hankkii kilpailulain 21 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan Vesi-Vasa Oy:ssä (”Vesi-Vasa”).

Bravida tarjoaa mm. lämpöön, veteen, ilmastointiin, sähköön ja turvallisuuteen liittyviä asennus- ja kunnossapitopalveluita talotekniikka- ja teollisuusasiakkaille. Yhtiö toimii usealla seudulla ympäri Suomen. Sillä on toimipisteet seuraavilla paikkakunnilla: Akaa, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Imatra, Jyväskylä, Jämsä, Kokkola / Pietarsaari, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Raahe, Tammisaari, Tampere, Turku / Raisio, Vaasa, ja Vihti. Lisäksi Bravidalla on samaan yritysryhmään kuuluvan Savon Aurinkoenergia Oy:n kautta toimipisteet Kuopiossa ja Salossa.

Vesi-Vasa on perheyritys, joka tarjoaa talotekniikan ja teollisuusputkistojen urakointia, huoltoa ja kunnossapitoa keskittyen lämpö- ja vesitekniikanurakointiin ja -palveluihin. Yhtiöllä on toimipiste Raumalla. Se toimii pääsääntöisesti Rauman seutukunnan alueella ja työllistää noin 40 henkilöä.

Yrityskauppa toteutetaan osakkeiden hankintana Vesi-Vasan myyjältä. Järjestelyn jälkeen Bravida omistaa 100 % Vesi-Vasan ulkona olevista osakkeista.

Bravidan strategian mukaisesti yhtiö pyrkii laajentumaan maantieteellisesti Suomessa. Yhtiöllä on tällä hetkellä erittäin vähän toimintaa Turun ja Vaasan välisellä rannikkoalueella, jossa Vesi-Vasa toimii.

Sekä Bravida että Vesi-Vasa tarjoavat taloteknisen urakoinnin osalta vesihuolto-, lämmitys- ja kylmäjärjestelmien asentamista sekä sammutus- ja paloturvallisuusratkaisujen asentamista. Talotekniikan huolto- ja kunnossapitopalveluiden osalta molemmat osapuolet tarjoavat kyseisten järjestelmien ja ratkaisujen huolto- ja kunnossapitotöitä. Molemmat osapuolet tarjoavat myös erityisesti prosessiputkistoon liittyviä teollisuuskohteiden urakointi- sekä huolto- ja kunnossapitopalveluita. Bravida tarjoaa lisäksi huomattavan määrän muita talotekniikan ja teollisuuskohteiden urakointi- sekä huolto- ja kunnossapitopalveluita, joita Vesi-Vasa ei tarjoa.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan Vesi-Vasa on valtakunnallisella tasolla pieni toimija eikä yrityskauppa käytännössä muuta valtakunnallista kilpailutilannetta. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu arvioitu valtakunnallinen markkinaosuus on alle 10 % kaikilla mahdollisilla markkinoilla. Markkinoilla toimii monta vahvaa kilpailijaa, joista useat ovat isompia kuin yrityskaupan osapuolet yhdessä.

Alueellisesti tarkasteltuna osapuolilla ei ole käytännössä lainkaan päällekkäistä toimintaa. Vesi-Vasan toiminta keskittyy vahvasti Rauman seutukuntaan. Bravidalla ei ollut Vesi-Vasan kanssa kilpailevaa myyntiä Rauman seutukunnassa vuonna 2023, eikä sillä ole toimipistettä muuallakaan Satakunnan maakunnassa.

Vesi-Vasalla oli vuonna 2023 lisäksi vähäistä myyntiä Porin, Vakka-Suomen ja Seinäjoen seutukunnissa. Bravidalla ei ollut Vesi-Vasan kanssa kilpailevaa myyntiä Porin ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Seinäjoen seutukunnassa Vesi-Vasalla oli vähäistä taloteknisen urakoinnin myyntiä, kun taas Bravidalla oli vähäistä myyntiä taloteknisissä huolto- ja kunnossapitopalveluissa. Näin ollen osapuolten välillä ei ollut varsinaista päällekkäisyyttä myöskään Seinäjoen seutukunnassa. Osapuolten arvioidut markkinaosuudet Seinäjoen seutukunnassa ovat joka tapauksessa hyvin alhaisia.

Ilmoittajan mukaan yrityskauppa ei käytännössä muuta markkinatilannetta myöskään maakuntatasolla. Vesi-Vasan toiminta keskittyy vahvasti Satakunnan maakuntaan, jossa Bravidan kilpaileva myynti on marginaalinen. Osapuolilla on hyvin vähäistä kilpailevaa myyntiä Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskauppa tulee näin ollen hyväksyä, koska se ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Lisätietoja 

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija