Hotel Helsinki Oy (Strawberry) / Hotel Mestarin liiketoiminta (kuuleminen 17.7.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/800/14.00.10/2024

Osapuolet

Hotel Helsinki Oy (Strawberry) / Hotel Mestarin liiketoiminta

  • Ilmoitus saapunut 8.7.2024

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 8.8.2024

  • Kuulemisen määräaika 17.7.2024

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 17.7.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Yrityskauppa ja sen toteutusmuoto

Ilmoitettavassa yrityskaupassa Hotel Helsinki Oy (jäljempänä ”Strawberry” tai “Ilmoitusvelvollinen”) hankkii Hotel Mestarin liiketoiminnan (jäljempänä ”Kohde”). Kyseessä on kilpailulain 21 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen liiketoiminnan hankinta.

Yrityskaupan osapuolet sekä ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista ja kaupan kilpailuvaikutuksista

Ilmoitusvelvollinen kuuluu Strawberry-konserniin, jossa määräysvaltaa käyttää Strawberry Hospitality Group AS (aiemmin Nordic Choice Hospitality Group AS).

Strawberry-konserni harjoittaa hotellimajoitustoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hotellien sisällä ja yhteydessä toimii ravintoloita, baareja, kahviloita, oleskelualueita, kuntokeskuksia, kylpylöitä, kokous- ja kongressitiloja sekä tapahtumapaikkoja. Strawberry-konsernin brändejä ovat Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel sekä Clarion Collection. Se omistaa myös itsenäisiä hotelleja, jotka eivät kuulu edellä mainittujen brändien alle. Suomessa Strawberry operoi 17 hotellia Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Hyvinkäällä. Näiden hotellien asiakaskuntaan kuuluu sekä liike-, kokous- että vapaa-ajan matkailijoita. Suomessa Strawberry omistaa ja operoi sen Clarion- sekä Comfort -brändien alle kuuluvia hotelleja sekä sen lisäksi itsenäisiä hotelleja.

Kaupan kohteena on Hotel Mestarin liiketoiminta. Hotel Mestari on Helsingissä, Rakennusmestarien talossa sijaitseva hotelli. Hotel Mestari tarjoaa majoituspalveluiden lisäksi kokouspalveluita. Hotellissa on myös ravintola Latin Bistro & Bar Maestro 51.

Hotel Mestarin liiketoiminnan lisäksi Ilmoitusvelvollinen on hankkinut Primehotels Oy:ltä viimeisen kahden vuoden aikana myös Hotel Axin, Hotel Katajanokan ja Hotel Sveitsin liiketoiminnat.

Sekä Ilmoitusvelvollinen että Kohde harjoittavat hotellimajoitustoimintaa sekä siihen liittyviä ravintolapalveluita ja kokouspalveluita Helsingissä. Lisäksi Ilmoitusvelvollisen hotelleissa tai niiden yhteydessä tarjotaan konferenssipalveluita ja ns. spa- ja wellness-palveluita.

Ilmoitusvelvollisen näkemyksen mukaan majoitusmarkkinoita tulee ensisijaisesti arvioida kaikki majoitusmuodot sisältävinä majoitusmarkkinoina tai vähintäänkin perinteiset hotellit ja Airbnb:n sisältävinä markkinoina. Majoitusmarkkinoita ei Ilmoitusvelvollisen käsityksen mukaan ole perusteltua tarkastella majoitusmuodon laadun tai myöskään eri asiakasryhmien perusteella. Ilmoitusvelvollisen näkemyksen mukaan majoitusmarkkinoiden maantieteellisen laajuuden voidaan katsoa ylittävän kaupunkien rajat pääkaupunkiseudulla.

Osapuolten välinen horisontaalinen päällekkäisyys liittyy majoituspalveluihin ja hotellipalveluihin liitännäisiin palveluihin Helsingissä. Osapuolten yhteenlaskettu osuus Helsingin majoituspalveluissa ja niihin liitännäisissä palveluissa on alle 20 % kaikilla mahdollisilla markkinamäärittelyillä siitä riippumatta tarkastellaanko kaikkia majoitusmuotoja vai ainoastaan hotelleja ja tarkastellaanko hotelleja niiden laadun ja hinnan perusteella. Osapuolten yhteenlaskettu osuus on alle 20 % myös siinä tapauksessa, että KKV haluaisi tarkastella markkinaa hyvin kapeasti ja huomioitaisiin vain kävelymatkan päässä Helsingin rautatieasemalta olevat hotellit, jotka ovat Ilmoitusvelvollisen selvitysten ja arvioiden mukaan samassa hinta- ja laatuluokassa Kohteen kanssa (yhteensä 27 hotellia), vaikka vastaavia hotelleja on myös hieman kauempana Helsingin keskustasta, ja toisaalta Ilmoitusvelvollisen osalta huomioitaisiin kaikki vastaavat hotellit Helsingissä niiden sijainnista huolimatta.

Ilmoitettavassa yrityskaupassa ei ole näin ollen vaikutuksenalaisia markkinoita tai muita markkinoita, joihin yrityskauppa voisi vaikuttaa merkittävästi. Ilmoitusvelvollisen näkemyksen mukaan yrityskauppa ei johda kilpailun olennaiseen estymiseen Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla millään mahdollisella markkinamäärittelyllä.

Lisätietoja 

Aino Jankari

Erityisasiantuntija