Bassadone Automotive Nordic Oy / Länsiauto Drive Oy

Päivämäärä

19.1.2023

Diaarinumero

KKV/84/14.00.10/2023

Osapuolet

Auto-Bon Oy (Bassadone Automotive Nordic Oy) / Länsiauto Drive Oy

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

LänsiAuto ja Bassadone Automotive Nordic ovat sopineet yrityskaupasta, jossa Bassadone- konserniin kuuluva Auto-Bon Oy ostaa LänsiAuton Opel-maahantuontiliiketoiminnot Suomessa ja Baltiassa

Auto-Bon Oy (”Auto-Bon”) maahantuo, markkinoi ja myy jälleenmyyjäverkostonsa välityksellä Peugeot-, DS- ja Citroën-merkkisiä henkilöautoja ja hyötyajoneuvoja sekä niiden varaosia, tarvikkeita ja niihin kytkeytyviä palveluita kuluttajille jälleenmyyjäverkostonsa kautta.

LänsiAuto Drive Oy (”LänsiAuto Drive”) harjoittaa Opel-merkkisten henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen sekä näiden varaosien ja lisävarusteiden maahantuontia ja tukkukauppaa Suomessa ja Baltiassa.

Yrityskauppajärjestelyn myötä Auto-Bonille siirtyy Länsiauto Oy:ltä (”LänsiAuto”) Opel-merkkisten ajoneuvojen ja näiden varaosien ja lisävarusteiden maahantuonti ja tukkukauppa Suomessa ja Baltiassa. Yrityskaupan myötä Auto-Bonin kanssa samaan konserniin kuuluva Automyymälä Helsinki Oy aloittaa Opel-merkkisten ajoneuvojen jälleenmyyjänä ja huoltoedustajana Vantaan Petikossa sekä Raisiossa sekä alkaa tarjota huoltoa Hämeenlinnassa ja Malmilla.

Auto-Bon on jo pitkään maahantuonut, markkinoinut ja myynyt jälleenmyyjäverkostonsa välityksellä Peugeot-, DS- ja Citroën-merkkisiä henkilöautoja ja hyötyajoneuvoja sekä niiden varaosia, tarvikkeita ja niihin kytkeytyviä palveluita kuluttajille Suomessa. Auto-Bon on päättänyt laajentaa automerkkivalikoimaansa ostamalla LänsiAuto Driven, jolloin Auto-Bonin liiketoimintaa tulee täydentämään Opel-merkkisten ajoneuvojen sekä näiden varaosien ja lisävarusteiden maahantuonti ja tukkukauppa Suomessa ja Baltiassa.

Osapuolet ovat sopineet alustavasti, että LänsiAutolla on oikeus jatkaa Opel-jälleenmyyjänä usealla eri paikkakunnalla Suomessa myös maahantuontia koskevan yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Lisäksi osapuolet ovat sopineet alustavasti, että LänsiAutolla on oikeus aloittaa Peugeotin ja Citroënin jälleenmyynti ja valtuutettu huolto Helsingissä ja Espoossa, sekä valtuutettu Peugeot- ja Citroën-huolto Raisiossa, Hyvinkäällä ja Vantaalla. Kaikkien näiden automerkkien verkostossa Suomessa on myös lukuisia muita yksityisiä jälleenmyyjiä ja valtuutettuja huoltoliikkeitä, jotka eivät kuulu osapuolten kanssa samaan konserniin.

Sekä Auto-Bon että LänsiAuto Drive toimivat Suomessa uusien henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen sekä niissä käytettävien varaosien ja lisävarusteiden maahantuonnin ja tukkumyynnin markkinoilla. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ylittää 20 prosenttia ainoastaan uusien hyötyajoneuvojen maahantuonnin ja tukkukaupan markkinoilla, jotka ovat Suomen laajuiset. Näilläkin markkinoilla osapuolten markkinaosuus on alle 25 prosenttia, markkinaosuuden lisäys on vähäinen ja markkinoilla toimii lukuisia muita merkittäviä kilpailijoita, kuten Oy Ford AB, K Auto Oy, Veho Oy, Toyota Auto Finland Oy ja Astara Auto Finland Oy.

Auto-Bonin kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat Suomessa lisäksi edellä mainittuihin markkinoihin vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla (uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynti, uusien ja käytettyjen hyötyajoneuvojen vähittäismyynti, ja henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen tarjoaminen (jälkimarkkinapalvelut)). Auto- Bonin kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinaosuus on valtakunnallisesti ja pääsääntöisesti myös alueellisesti alle 5 % kaikilla vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla. LänsiAuto Drive ei toimi Suomessa näillä vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla.

Auto-Bonin yritysryhmään kuuluva Automyymälä Helsinki Oy on 15.12.2022 allekirjoittanut kauppakirjan, jonka mukaisesti se ostaa Metroauto Oy:n Tampereella ja Espoon Niittykummussa sijaitsevat liiketoiminnat. Liiketoimintakauppojen täytäntöönpano on ehdollinen muun muassa sille, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupat. Liiketoimintakauppojen toteuttamisella ei ole merkittävää  vaikutusta  Auto-Bonin  markkinaosuuksiin  vertikaalisilla  markkinoilla.  Ostajan yritysryhmän markkinaosuus on sekä valtakunnallisesti että alueellisesti selvästi alle 30 prosenttia kyseisten liiketoimintakauppojen täytäntöönpanon jälkeenkin.

Auto-Bon katsoo, että suunniteltu yrityskauppa ei muuta merkittävästi henkilöautojen, hyötyajoneuvojen tai varaosien ja lisävarusteiden maahantuonnin ja tukkumyynnin Suomessa eikä niiden vähittäismyynnin tai jälkimarkkinapalveluiden markkinoita valtakunnallisesti eikä alueellisesti. Näin ollen suunnitellulla yrityskaupalla ei voi olla kilpailun vastaisia vaikutuksia.