Tutkimustoiminta

Tutkimuksella varmistetaan, että KKV:n  ratkaisut ja kannanotot ovat huolellisesti harkittuja ja perusteltuja. Vaikutusten arviointi tuo esille eri politiikkatoimenpiteiden seurauksia kilpailuun ja kuluttajien asemaan. Arviointi on erityisen tärkeää silloin, kun säädetään markkinoiden toimivuuteen vaikuttavaa lainsäädäntöä. 

Mistä tutkimus saa alkunsa?

KKV:ssä tutkimus alkaa tyypillisesti siitä, että markkinoilla tai kuluttajien asemassa havaitaan ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan laadukasta ja luotettavaa tutkimustietoa. Tutkimusteema voi viritä myös keskeisiltä sidosryhmiltä tai viraston monipuolisesta asiantuntijoukosta.

Miten tutkimushankkeet etenevät?

Tutkimushankkeet ovat erimittaisia: toiset kestävät useamman vuoden, toiset ovat nopeita selvityksiä kilpailu- ja kuluttajapolitiikan akuutteihin tarpeisiin.

Tutkimusta tehdään usein tiimityönä viraston sisällä, mutta myös yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen tai viranomaisten kanssa. Tutkimuksellista yhteistyötä tehdään myös muiden maiden kilpailu- ja kuluttajaviranomaisten sekä alan tutkijayhteisöjen kanssa.

Tutkimushankkeen aikana hyödynnetään viraston omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden osaamista.

Millaisia tutkimusaineistoja ja -menetelmiä käytetään?

KKV:n vaikutusarviointiyksikön asiantuntijat käyttävät monipuolisesti tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja

  • tilasto- ja rekisteriaineistot ja niiden määrälliset analyysit
  • kyselytutkimukset ja niiden määrälliset sekä laadulliset analyysit
  • laadullisten aineistojen (esim. tekstiaineistot, haastattelut) analyysit

Miten tutkimustuloksista kerrotaan ja keskustellaan?

Tutkimusten tuloksia ja keskustelun avauksia julkaistaan KKV:n neljässä julkaisusarjassa

  • Tutkimusraportit: Laajat tutkimuspohjaiset selvitykset
  • Policy Brief -sarja: Tiiviit katsaukset poliittisen päätöksenteon tueksi
  •  Katsaukset: Lyhyemmät selvitystyöt ja pidempien tutkimushankkeiden väliraportointi, kirjallisuuskatsaukset
  • Working Papers: Akateemiseen vertaisarviointiin tähtäävien julkaisujen ensiversiot