Tietopyynnön tekeminen

Tietopyynnön sisältö

Pyri kuvaamaan pyyntösi mahdollisimman tarkasti.

Autamme tarvittaessa sinua yksilöimään asiakirjan, josta tietoa pyydetään. Mitä selvemmin osaamme kohdistaa pyyntösi tiettyyn asiakirjaan, sitä nopeammin voimme antaa tiedon asiakirjasta.

Tietopyynnön käsittelyä voivat nopeuttaa esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • mihin viraston tehtävään tai yksikköön tieto liittyy
 • yrityksen nimi
 • asian aihepiiri
 • ajanjakso jolta tiedot halutaan
 • onko kyseessä esim. KKV:n päätös / julkaisu / lausunto (asiakirjojen kohdalla ajankohta, milloin asiakirja on lähetetty KKV:lle tai KKV:sta).

Kenelle teen tietopyynnön?

Lähetä tietopyyntösi jollain seuraavista tavoista

 • Sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kkv.fi
 • Jos viestisi sisältää luottamuksellista tietoa, käytä sähköpostin lähettämiseen KKV:n turvapostia https://turvaviesti.kkv.fi, vastaanottajaksi kirjaamo@kkv.fi
 • Kirjepostina osoitteeseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki
 • Kuluttajaneuvonnan asioissa voit tehdä tietopyynnön puhelimitse asian käsittelijälle.

Jos pyytämäsi tiedot vaativat henkilöllisyytesi varmistamista, olemme sinuun yhteydessä.

Tiedot tietopyynnön tekijästä

Jos pyydät julkisia tietoja, sinun ei tarvitse tunnistautua. Huomioithan, että meillä tulee kuitenkin olla jokin tapa olla sinuun yhteydessä.

Jos pyytämäsi aineisto sisältää vähäistä määrää enemmän henkilötietoa, etkä pyydä tietoa yksityisiin tarkoituksiin, meidän täytyy varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus. Tätä varten sinun on

 • ilmoitettava henkilötietojen käsittelyperuste ja
 • kerrottava, kuka henkilötietoja käsittelee.

Huomioithan, että saamiesi henkilötietojen käyttö on aina sinun vastuullasi.

Mitä voin pyytää?

Tietopyyntö kohdistuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston hallussa olevaan tietoon.

Tiedon on oltava asiakirjassa, jonka viranomainen on laatinut tai joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan kuuluvassa asiassa. Tällaisia asiakirjoja kutsutaan viranomaisen asiakirjoiksi.

Julkiset asiakirjat

Viranomaisen asiakirjoille on laissa säädetty hetki, jolloin ne muuttuvat pyynnöstä annettaviksi eli julkisiksi. Tätä ennen tiedon antaminen niistä on viranomaisen harkinnassa.

Julkisista asiakirjoista voi jokainen saada tiedon. Esimerkiksi päätös on julkinen, kun se on allekirjoitettu ja tutkimus vastaavasti sen ollessa valmis käyttötarkoitukseensa.

Asianosaista koskeva tieto

Jos asia koskee oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi, voit saada tiedon muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Tätä kutsutaan asianosaisjulkisuudeksi.

Salassapito

Viranomaisen asiakirjojen julkisuutta rajoittavat julkisuuslaissa tai muualla laissa säädetyt salassapitoperusteet.

 • Jos viranomaisen asiakirjassa on salassa pidettävää tietoa, tieto poistetaan ennen sen antamista.
 • Jos tiedon poistamisen jälkeen asiakirja ei ole enää luettava tai siitä voi saada väärän käsityksen asiasta, asiakirjaa ei luovuteta ollenkaan.
 • Viranomaisen asiakirja voi olla myös kokonaan salassa pidettävä.

Voit myös saada viranomaisen luvan salassa pidettävään tiedon antamiseen tietyissä tapauksissa, esimerkiksi tieteellisissä tutkimuksissa. Julkisuuslaissa on tarkemmin säädetty viranomaisen luvasta salassa pidettävän tiedon antamiseen. Luvat ovat viranomaisen harkinnassa.

Tietojen toimittaminen voi olla maksullista

Tietopyyntöihin vastaaminen on yleensä maksutonta, jos lähetämme julkisen tai asianosaisjulkisen asiakirjan sähköpostilla. Lisäksi tiedon antaminen suullisesti tai viranomaisen luona jäljennettäväksi on maksutonta.

Tiedon antaminen asiakirjasta voi olla maksullista esimerkiksi silloin, jos asiakirjan yksilöiminen ei ole mahdollista KKV:n erityisesti tai viranomaisten yleisesti käyttämien asiakirjojen yksilöintitietojen avulla.

Uuden asiakirjan luominen voi olla myös maksullista.

Kerromme sinulle aina etukäteen, jos tiedon hakeminen on maksullista.

Kun tietopyyntö tulee KKV:lle, arvioimme tietojen hakemisen ja toimittamisen työmäärän. Tämä arvio kerrotaan sinulle vahvistuspyynnössä, jossa pyydetään vahvistus sille, haluatko tiedot maksullisuudesta huolimatta. Vahvistus tarvitaan, jotta tiedot voidaan toimittaa.

 • Huom. Tietoja ei voida toimittaa ennen kuin KKV on saanut vahvistuksen siitä, että haluat tiedot maksullisuudesta huolimatta.
 • Tiedon esille hakemisesta ja/tai salaisten osien poistamisesta aiheutuneet kustannukset peritään hinnaston mukaisesti: jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 35,00 € + käsittely- ja laskutusmaksu 10 € + alv.

Asiakirjan antamistavat

Voit saada tiedon asiakirjasta

 • sähköpostilla.
 • puhelimella sen ollessa tarkoituksenmukaista.
 • noutamalla KKV:ltä tulosteen tai kopion. Huomioithan, että kopion tai tulosteen antamisesta peritään maksu.
 • tutustumalla asiakirjaan virastolla.

Käsittelyajat

Julkisesta asiakirjasta tieto annetaan mahdollisimman pian, yleensä kahden viikon kuluessa siitä, kun KKV on saanut tietopyynnön. Määräaika alkaa siitä, kun KKV:llä on tarvittavat tiedot pyydettyjen tietojen esille saamiseksi.

Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai muusta syystä asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä, asia ratkaistaan viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun KKV on saanut tietopyynnön.