15 vuotta kuluttajien apuna

Euroopan kuluttajakeskukset (ECC-Net) juhlistivat marraskuussa 15-vuotista toimintaansa verkkotapahtumassa, jossa oli mukana myös oikeus- ja kuluttaja-asioiden komissaari Didier Reynders. Tapahtumassa nostettiin esiin virstanpylväitä Euroopan kuluttajien parissa tehdystä työstä ja painopisteitä vastikään julkaistusta EU:n uudesta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmasta (Consumer Agenda). Keskenään tiivistä yhteistyötä tekevät kuluttajakeskukset ovat palvelleet 15 vuoden aikana jo yli miljoonaa eurooppalaista kuluttajaa.

Jokaisessa EU-maassa sekä Islannissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa on kuluttajia maiden rajat ylittävissä ongelmatilanteissa auttava Euroopan kuluttajakeskus. Suomessa Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Koronakriisi on lisännyt yhteydenottojen määrää, ja tänä vuonna verkosto on saanut jo yli 90 000 yhteydenottoa pelkästään koronaan liittyvissä asioissa. Kuluttajien kohtaamat ongelmat ovat liittyneet erityisesti lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen rahojen palautuksiin peruutetuista matkoista.

Komissaari Reynders kertoi juhlavuoden tapahtumassa, että Euroopan kuluttajakeskusten välinen yhteistyö on tuottanut arvokasta tietoa eurooppalaisten kuluttajien kohtaamista ongelmista, ja tätä tietoa on voitu hyödyntää monissa kuluttajien hyväksi tehdyissä aloitteissa ja hankkeissa. Komissaarin mukaan ECC-verkosto ja sen tarjoama käytännön tuki kuluttajille tulee jatkossakin olemaan yksi EU:n kuluttajien oikeuksien puolesta tehdyn yhteistyön kulmakivistä.

Komissio julkaisi marraskuussa uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman (Consumer Agenda), joka viitoittaa myös Euroopan kuluttajakeskusten toimintaa. Ohjelma pyrkii vahvistamaan kuluttajien roolia ja heidän näkemyksiensä huomioimista, kun kulutuksen painopiste tulevina vuosina siirtyy entistä kestävimpiin vaihtoehtoihin ja kaupankäynnin digitalisoituminen etenee. Ohjelman tavoitteena on, että kuluttajille on saatavilla riittävästi tietoa, jotta he voivat valita kestävän kehityksen mukaisia vaihtoehtoja ja tunnistaa esimerkiksi viherpesun ja tuotteiden suunnitellun vanhenemisen kaltaisia ilmiöitä. Digitalisaatio lisää monin tavoin kuluttajien valinnanvaraa ja tuo uusia tuotteita saataville. Samalla kuluttajien valinnanvapautta kuitenkin uhkaavat ja voivat vääristää monet kaupalliset käytännöt, kuten piilomainonta. Toimintaohjelmassa keskitytäänkin siihen, että digitalouden hallinnoinnissa turvataan kuluttajien aidon valinnanvapauden toteutuminen.

”Perustehtävänsä eli kuluttajien oikeudellisen neuvonnan ohella Euroopan kuluttajakeskukset tulevat lähivuosina tukemaan Euroopan kuluttajia digitaalisessa ympäristössä toimimisessa ja edistämään kestävää kulutusta muun muassa kuluttajille suunnattavien yhteisten viestintäkampanjoiden avulla”, Euroopan kuluttajakeskuksen ryhmäpäällikkö Milla Lahtinen kertoo.

Euroopan kuluttajakeskukset julkaisivat juhlallisuuksien yhteydessä myös raportin 15 Years of ECC-Net. Help and advice for consumers of Europe. Raportissa kerrotaan muun muassa koronatilanteen aikaansaamista suurista valitusmääristä ja -aiheista sekä pandemian vaikutuksista kuluttajiin ja Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon. Lisäksi raportissa käydään läpi Euroopan kuluttajakeskusten toiminnan merkkipaaluja ja luodaan katsaus verkoston ja Euroopan kuluttajien tulevaisuuteen. Raportti sisältää myös suppeat maakohtaiset tiedot kaikista 30:sta Euroopan kuluttajakeskuksesta.

Lue lisää:


Tämä artikkeli on osa KKV:n uutiskirjettä 5/2020.