Inspiroivia työtehtäviä ja kannustava työyhteisö – tällaista on työskennellä korkeakouluharjoittelijana KKV:llä

Ellinoora Tillqvist ja Nora Liimatainen olivat korkeakouluharjoittelussa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) kesällä.

Euroopan kuluttajakeskus on osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ja sen tehtävänä on valvoa kuluttajan oikeuksia ja antaa neuvontaa Euroopan maiden rajoja ylittävissä kuluttajakysymyksissä. Yrityskauppavalvonnan tehtävänä on ehkäistä markkinoiden haitallista keskittymistä puuttumalla ennakoivasti kilpailulle haitallisiin yrityskauppoihin.

Euroopan kuluttajakeskuksessa työskennellyt Ellinoora on maisterivaihteen oikeustieteen opiskelija Turun yliopistosta. Yrityskauppavalvonnan yksikössä työskennellyt Nora on gradua vaille valmis oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta. Kiinnostus hakea KKV:lle kumpusi molemmilla opintojen kautta. ”Kuluttajaoikeus ja eurooppaoikeus ovat olleet suurimpia mielenkiinnon kohteitani aina opintojeni alusta asti. Olen myös aina halunnut työskennellä kansainvälisessä työympäristössä. KKV vaikuttikin minulle hyvin sopivalta harjoittelupaikalta”, Ellinoora toteaa.

Nora taas kokee kilpailuoikeuden hyvin mielenkiintoiseksi oikeudenalaksi, jonka saralla hän halusi kehittää osaamistaan käytännössä yliopistokursseilla opitun teoreettisen osaamisen lisäksi. ”Olen opintojeni aikanani ollut harjoittelijana suurimmaksi osaksi yksityisellä sektorilla. Harjoittelu KKV:ssa olikin erinomainen mahdollisuus kokea, mitä kilpailuoikeus on julkiselta puolelta katsottuna”, Nora kertoo.

Monipuolisia työtehtäviä kannustavassa työympäristössä

Ellinooran ja Noran työpäivät koostuivat monipuolisesti erilaisista työtehtävistä. Nora keskittyi työssään KKV:n valvontaviranomaisena suorittamaan ennakkovalvontaan. Käytännössä tämä tarkoitti muun muassa neuvontapyyntöihin annettavien vastausten luonnostelua, avustavia tehtäviä vireillä olevien yrityskauppojen käsittelyssä sekä yrityskauppapäätösten luonnostelua. Ellinooran työtehtäviin Euroopan kuluttajakeskuksessa kuuluivat esimerkiksi kuluttajien neuvonta sekä sellaisten kuluttajariitojen selvittely ja sovittelu, joissa elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat sijoittuneet eri EU-maihin.

Erityistä kiitosta molemmat antavat KKV:n kollegoilleen. Avoimessa, kannustavassa ja yhteisöllisessä työilmapiirissä he kokivat olleensa aidosti tervetulleita virastoon. Tämä näkyi konkreettisesti esimerkiksi siinä, että molemmat kokivat voivansa kysyä aina matalalla kynnyksellä apua kollegoiltaan.

Työharjoittelusta konkreettista tukea oikeustieteen opinnoille

Korkeakouluharjoittelu on tärkeä osa opintoja, sillä se antaa valmiuksia työelämään sekä tukee opintoja käytännön näkökulmasta. ”Harjoittelun aikana saa huomata, että opintojen myötä saatu tieto on arvokasta ja sitä pääsee aidosti hyödyntämään työssään. Toisaalta työharjoittelu pistää kaiken teoriassa opitun käytännön kontekstiin, jolloin kilpailuoikeudellinen osaaminen kehittyy huomattavasti”, Nora toteaa.

Harjoittelunsa aikana Nora on oppinut ymmärtämään, mitä yrityskauppavalvonta käytännössä on, ja kuinka erilaisia yrityskaupat ovat kilpailuviranomaisen näkökulmasta. Hän pääsi myös hyödyntämään oikeustieteen opinnoissa opittua tietoa. ”Esimerkiksi relevanttien markkinoiden määrittely saattaa kurssikirjasta luettuna vaikuttaa helpolta tehtävältä, mutta todellisuudessa tämä voikin olla monimutkainen asia hahmottaa. Kokeneempien kollegojen avulla ja uteliaalla asenteella oppii kuitenkin hahmottamaan merkityksellisiä asioita. Harjoittelu täytti kaikki odotukseni, sillä odotin siltä vahvaa kilpailuoikeudellista fokusta, monipuolisia työtehtäviä, uuden oppimista, sopivaa haastavuutta ja onnistumisen tunnetta”, Nora jatkaa.

Eurooppa- ja kuluttajaoikeuteen opinnoissaan erikoistunut Ellinoora kokee, että harjoittelu Euroopan kuluttajakeskuksessa sopi täydellisesti hänen opintohistoriaansa. ”Aloitan myös kirjoittamaan graduani syksyllä ja toiveissani olisikin tutkia ensisijaisesti kuluttajien oikeuksia Euroopan unionissa. Toivonkin, että harjoittelukauteni antaa minulle kaiken muun ohella hyviä eväitä alkavaan graduprojektiin”, Ellinoora toivoo.

Harjoittelunsa aikana Ellinoora oppi paljon kuluttajalainsäädännöstä ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. ”Lisäksi olen harjoitteluni ansiosta oppinut tiivistämään monimutkaisiakin juridisia ongelmia helposti ymmärrettäviksi ja selkeiksi kokonaisuuksiksi. Koen, että tämä taito on ensiarvoisen tärkeä juuri kuluttajaoikeuden parissa työskenneltäessä”, Ellinoora täydentää.

Harjoittelun parasta antia olivat inspiroivat työtehtävät ja kollegat

Ellinoora ja Nora kokevat, että onnistumiset työtehtävissä sekä kollegat ovat keskeisiä inspiraation lähteitä heidän työssään. ”Työssäni minua inspiroivat sekä kuluttajilta saatu palaute että onnistumiset riitojen sovittelussa. Harjoittelukauteni parasta antia olivat ehdottomasti tilanteet, joissa kinkkinen kuluttajariita ratkesi sovittelun myötä. Lisäksi tapaukset, joissa kiista selvisi pelkästään kuluttajia ohjeistamalla, olivat erittäin antoisia”, Ellinoora kertoo.

”Minua inspiroi työhönsä innolla ja omistautuneisuudella suhtautuvat kollegat, sillä tämä asenne tarttuu! Lisäksi inspiroi työtehtävien vaihtelevuus ja tunne siitä, että olen oppinut jotain uutta. Parasta on ollut yrityskauppavalvontayksikön yhteisöllinen ilmapiiri, uuden oppiminen ja kilpailuoikeuteen tutustuminen uudesta perspektiivistä”, Nora toteaa.

Haluatko harjoitteluun KKV:lle?

Haemme harjoittelijoita ympäri vuoden ja monet nykyiset työntekijämme ovatkin aloittaneet uransa harjoittelijoina. Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston avoimista harjoittelupaikoista löydät valtiolle.fi-sivuston kautta. Muista myös seurata somekanaviamme, joissa ilmoitamme avautuvista harjoittelupaikoista.

 

Artikkeli on julkaistu osana KKV Uutiskirjettä 4/2022.