Kuluttaja-asiat pääsivät jo kolmatta kertaa omana tapahtumanaan G20-foorumin käsittelyyn

G20-kuluttajakokouksessa puhuttivat digitaalisen ajan haasteet kuluttajapolitiikalle, valvonnalle ja kansainväliselle yhteistyölle. Kuluttajien aseman kannalta on tärkeää, että kuluttaja-asiat saavat merkittävien kansainvälisten kokousten kautta lisää painoarvoa.

G20-puheenjohtajamaa Japani järjesti syyskuussa kuluttajapoliittisen konferenssin Tokushimassa. Kokouksen teemat osoittautuivat päivänpolttaviksi kaikkien kuluttajapolitikkaa ja valvontatyötä tekevien viranomaisten kannalta, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) kokoukseen osallistunut ryhmäpäällikkö Satu Toepfer.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa nopeasti muuttuviin teknologioihin sopeutumista ja rajat ylittävän yhteistyön tiivistämistä. Aihelistalla olivat myös takaisinkutsujen parantaminen tuoteturvallisuudessa sekä heikkojen ja haavoittuvien kuluttajien aseman turvaaminen ja kuluttajaviranomaisten rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Teemat ovat ajankohtaisia, sillä niitä käsitellään paraikaa muodossa tai toisessa paitsi yksittäisissä viranomaisissa ja valtioissa myös useissa muissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä. G20-kuluttajakokouksella on silti aivan erityinen arvo.

”Se, että kuluttaja-asiat olivat nyt kolmatta kertaa mukana omana tapahtumanaan G20-areenalla, on äärimmäisen tärkeää kuluttaja-asioiden näkyvyyden ja painoarvon kannalta”, kuvailee Toepfer. ”Kuluttajan asema on aivan tämän uuden teollisen vallankumouksen ytimessä. Kaikkien näiden nopeasti etenevien uudistusten onnistuminen inhimillisesti rikastuttavalla ja kestävällä tavalla on pitkälti kiinni siitä, miten onnistumme löytämään vastauksia kuluttajan aseman turvaaviin kysymyksiin”, Toepfer jatkaa.

Teknologinen kehitys on kilpajuoksua viranomaisten ja valvottavien välillä

Kokouksen osallistujia yhdisti tarve kehittää viranomaisten omaa teknologista osaamista sekä datan hyödyntämistä. Kuluttajaviranomaiset näkevät tärkeänä valjastaa teknologiaa suojaamaan kuluttajia, kun lainsäädäntö ja valvontamekanismit tulevat yleensä askeleen myöhässä.

EU ja erityisesti Saksa panostavat parhaillaan tekoälyn eettisten ulottuvuuksien kartoittamiseen ja periaatteiden kehittämiseen. Muun muassa Venäjä on kehittänyt keinoälyä ja algoritmeja hyödyntävän robottineuvojan, joka vastaa kuluttajien oikeudellisiin kysymyksiin. Brasilia ja Portugal puolestaan ovat luoneet online-riidanratkaisumekanismeja, joilla kuluttajavalitukset käsitellään ja ratkaistaan verkossa.

Suomellakin paljon annettavaa keskusteluihin

KKV:n Toepfer oli kutsuttu puhumaan heikkojen ja haavoittuvien kuluttajien asemaa käsittelevään paneeliin.

”Palveluiden digitalisaatiossa keskeistä on, etteivät heikot ja haavoittuvat kuluttajat jää palveluiden ulkopuolelle sinänsä myönteisten ja ihmisten arkea helpottavien uudistusten myötä. Niin ikään tärkeää on, ettei kuluttajien haavoittuvuuksia väärinkäytetä heidän vahingokseen digitaalisessa toimintaympäristössä”, painottaa Toepfer.

Kokouksen osallistujia kiinnosti muun muassa, miten Suomen lainsäädännössä, oikeuskäytännössä ja valvonnassa on huomioitu erityisryhmien, kuten lasten asema. Lisäksi mielenkiintoa herättivät Suomen esimerkit monesta muusta aiheesta kuten esimerkiksi operaattorin lakisääteisestä yhteisvastuusta myyjän kanssa tilanteessa, jossa palvelut laskutetaan puhelinlaskulla, ja lämmityksen talvikatkaisukiellosta maksuvaikeuksista huolimatta sekä kulutusluottojen uudesta korkokattolainsäädännöstä.

Haasteita ja jatkokeskustelua riittää

Digitaalisessa toimintaympäristössä riittää uusia ja vanhoja ongelmia keskusteltavaksi ja ratkottavaksi myös tulevissa yhteistyökokouksissa.

Tärkeitä kysymyksiä jatkossa ovat ainakin kestävän kehityksen teemat sekä miten turvata myös heikkojen ja haavoittuvien kuluttajien valinnanmahdollisuudet ja tunnistaa vaaranpaikat, kun kaikki kuluttajat saattavat osoittautua haavoittuviksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Sopimuksenteon näennäisen helppouden takana voi piillä monimutkaisia toimitus-, alihankinta- ja vastuuketjuja, eikä ole selvää, minne kuluttajan tiedot päätyvät tai kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa.

Keskeistä on kansainvälisen valvontayhteistyön kehittäminen, sillä ongelmien laatu usein on sellainen, etteivät mitkään viranomaiset, yksittäiset valtiot tai edes maanosat voi ratkoa niitä yksinään. ”On rohkaisevaa, että myös Saudi-Arabia on tulevalla G20-puheenjohtajakaudellaan luvannut jatkaa kuluttaja-asioiden parissa”, kiittää Toepfer.


Tämä artikkeli on osa KKV:n uutiskirjettä 4/2019.