Pääkirjoitus: Uudet arvomme toiminnan kulmakivinä

KKV:n uuden strategian valmistelu starttasi viime keväänä. Meillä oli alusta asti selkeä päämäärä: haluamme tehdä entistä tehokkaammin töitä kuluttajien ja kansantalouden hyväksi.

Tavoitteen innoittamina olemme käynnistäneet nyt viisi kehityshanketta, joiden avulla hiomme organisaatiotamme huippukuntoon. Henkilöstöön panostamisella, johtamisen kehittämisellä ja digitaalisuuden hyödyntämisellä tähtäämme sisäisten toimintojen loikkaan, kun taas priorisoinnin tehostamisella ja vaikuttavuuden lisäämisellä tavoittelemme ulkoista terävöitymistä.

Kehityshankkeiden suunnittelun yhteydessä huomasimme, että puheessamme toistuvat tietyt kulmakivet, joiden pohjalle toimintamme perustuu ja jotka henkilöstömme kokee tärkeiksi.

Kuin huomaamatta meille syntyi strategiahankkeiden myötä myös uudet arvot: riippumattomuus, vastuullisuus ja yhdessä saavuttaminen.

Mitä arvot sitten merkitsevät meille käytännössä? Arvot kuvaavat sitä, mille periaatteille toimintamme rakentuu kaikessa tekemisessä. Ne ohjaavat valintojamme, työtapojamme ja päätöksentekoamme päivittäisessä työssämme.

Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että toimimme tinkimättömästi kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. Toimintamme puolueettomuus on keskeistä sekä valvoessamme yritysten toimintaa että edistäessämme markkinoiden toimivuutta. Kuulemme eri sidosryhmiä, mutta perustamme päätöksentekomme siihen, mikä palvelee parhaiten kuluttajia ja kansantaloutta.

Vastuullisuudessa on kyse siitä, että perustamme toimintamme asiantuntemukseen ja huolelliseen harkintaan. Pidämme jatkuvasti yllä asiantuntijoidemme osaamista. Toimintaamme ohjaavat faktat ja analyysit erilaisten ratkaisujen vaikutuksista.

Yhdessä saavuttamalla etsimme parhaita ratkaisuja hyödyntäen koko viraston osaamista. Punnitsemme asioita yhdessä useasta näkökulmasta ja koemme arvokkaaksi laajan asiantuntijajoukkomme osaamisen.

Yhteiset arvomme muuttuvat todeksi vain konkreettisella tekemisellä. Tämä tarkoittaa sitä, että arvomme ohjaavat aidosti kaikkea toimintaamme ja luovat virastomme yhteisen kulttuurin.

Katri Väänänen ja Timo Mattila

Katri toimii kuluttaja-asiamiehenä ja Timo kilpailuvastuualueen ylijohtajana.


Tämä artikkeli on osa KKV:n uutiskirjettä 1/2020.