Vuoden 2019 KKV-päivän teemana oli markkinoiden avaaminen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston KKV-päivä pureutui Finlandia-talolla 11.11.2019 markkinoiden avaamiseen niin teorian kuin käytännönkin tasolla. Viime vuosina useat toimialat ovat mullistuneet, kun ne on avattu kilpailulle. KKV-päivässä esimerkkejä ja oppeja haettiin muun muassa taksimarkkinoiden ja bussien kaukoliikenteen avaamisesta sekä käyttäytymistaloustieteellisestä tutkimuksesta. 

KKV:n vaikutusarviointiyksikön tutkimusprofessori Mika Maliranta käsitteli kilpailun, talouskasvun ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Kilpailulliset markkinat ovat tärkeitä talouskasvun kannalta, sillä kilpailu lisää innovointia ja luovaa tuhoa, jotka kasvattavat tuottavuutta. Markkinoiden avaamisella pyritään ennen kaikkea kilpailun lisääntymiseen, joka näkyisi lopulta kuluttajille parempina tuotteina ja alhaisempina hintoina.

Tukea käyttäytymistaloustieteellisen tutkimuksen tuloksista

Markkinoiden avaaminen ei aina ole toiminut odotetusti. Aalto-yliopiston professori Otto Toivanen, valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Markus Kanerva ja KKV:n johtaja Anja Peltonen korostivat kaikki omissa puheenvuoroissaan julkisen vallan roolia. Toivasen mukaan reilun kilpailun edellytykset eivät synny itsestään, vaan valtion tulee asettaa ne reunaehdot, joiden puitteissa markkinat toimivat. Myös kilpailun avaamisen jälkeen on tärkeää seurata, millaisia vaikutuksia sääntelyn purkamisella on todellisuudessa ollut ja tehdä tarpeen vaatiessa muutoksia.

Sekä Kanerva että Peltonen painottivat, että kuluttajien toimintaa kilpailulle avatuilla markkinoilla tulisi tarkastella käyttäytymistaloustieteellisten tutkimustulosten valossa. Esimerkiksi katsastustoiminnan vapautuessa hinnat eivät laskeneetkaan odotetusti, sillä lisääntyneistä valinnanmahdollisuuksista huolimatta kuluttajat arvostivat eniten palvelun saatavuutta ja läheisyyttä, eivätkä juurikaan vertailleet hintoja. Julkisen vallan kannattaisi sääntelyä kehittäessään huomioida käyttäytymistaloustieteellinen tutkimus ja näin osaltaan parantaa toimivan kilpailun reunaehtoja.

Kaukoliikenne- ja taksiuudistusten opit

KKV-päivässä käytännön esimerkkejä markkinoiden vapautumisesta esittelivät Etlan tutkija Nelli Valmari ja KKV:n johtaja Valtteri Virtanen. Valmari kertoi vuoden 2009 joukkoliikennelailla toteutetusta bussien kaukoliikenteen avaamisesta kilpailulle. Kilpailun avaamista voidaan nyt kymmenen vuoden jälkeen pitää onnistuneena, sillä kaukoliikennevuorojen tarjonta on selvästi parantunut ja matkalippujen hinnat ovat laskeneet. Viime vuonna toteutettu taksiuudistus taas on Virtasen mukaan niin tuore, että kokonaisvaikutuksia ei vielä voida arvioida. Niin bussi- kuin taksimarkkinoilla vapauttaminen on kuitenkin selvästi johtanut markkinoiden eriytymiseen. Vaikka taksien saatavuus on parantanut kasvukeskuksissa, joissa on syntynyt myös aitoa hintakilpailua, on tilanne huonontunut kasvukeskusten ulkopuolella.

KKV:n vaikutusarviointiyksikön tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo arvioi esityksessään lääkemarkkinoiden sääntelyä. Taloustieteellisen tarkastelun perusteella nykyinen sääntely näyttäisi tuottavan apteekeille ylisuuria voittoja ja kilpailun vapauttaminen toisi suurella todennäköisyydellä etuja kuluttajille. Lääkemarkkinaa ei kuitenkaan voida ikinä jättää täysin markkinamekanismin varaan, ja huolellinen vaiheistus ja vaikutusarviointi olisivat olennaisia sääntelyä purettaessa.


Tämä artikkeli on osa KKV:n uutiskirjettä 5/2019.