KKV Uutiskirjeen arkisto

 • Uutiskirje 5/2021

  Aiheina mm. datatalous, taksiselvitykset ja uudistunut verkkopalvelumme.

  KKV Uutiskirje 5/2021

   

  Uutiskirje 4/2021

  Aiheina muun muassa kilpailuvalvonnan sidosryhmäseminaari kilpailulain muutoksista sekä KKV:n uusi ohjesivu toimialajärjestöille.

  KKV Uutiskirje 4/2021

   

  Uutiskirje 3/2021

  Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa kilpailulakiin 24.6. tehdyistä muutoksista, yrityskauppavalvonnan ilmoitusvelvollisuuden muutostarpeita käsittelevästä selvityksestä, EU:n komission tuottamasta laajasta kuluttajaselvityksestä ja koronapandemian vaikutuksista hankintojen valvontaan.

  KKV Uutiskirje 3/2021

   

  Uutiskirje 1–2/2021

  Vuoden ensimmäisestä KKV Uutiskirjeestä löytyy kootusti tietoa alkuvuoden ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeessä kerromme muun muassa pohjoismaisten kilpailuviranomaisten verkkoapteekkiselvityksestä, ehdotuksesta päästökompensaatiopalveluiden rajaamiseksi rahankeräyslain ulkopuolelle sekä KKV:n isännöintialan yrityksiä koskevasta markkinaoikeusesityksestä.

  KKV Uutiskirje 1–2/2021

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 5/2020

  Pääjohtaja Kirsi Leivo kirjoittaa uutiskirjeen pääkirjoituksessa siitä, miten ilmastonmuutos tulisi huomioida kilpailupolitiikassa. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan marraskuussa järjestetystä KKV-päivästä, jossa pohdittiin kilpailu- ja kuluttajapolitiikan muutostarpeita. Haastattelussa myös kaksi KKV:ssa elokuussa aloittanutta harjoittelijaa, jotka kertovat kokemuksiaan etätyöskentelystä virastolla.

  KKV Uutiskirje 5/2020

  Uutiskirje 4/2020

  Aiheena mm. yrityskauppavalvonnan ajankohtaiset päätökset, sähköisen viestinnän palvelulain uudistus sekä kurkistus OECD:n kilpailukomitean kokoukseen.

  KKV Uutiskirje 4/2020

  Uutiskirje 3/2020

  Uutiskirjeesä käsitellään KKV:n viimeisimpiä päätökseen saatettuja tutkintoja ja muita ajankohtaisia aiheita. Kirjeessä kerrotaan mm. IKH:lle määrähinnoittelusta esitetystä seuraamusmaksusta, KKV:n taksiselvityksistä ja laajasta puhelinmyyntiä käsitteleväst tutkimushankkeesta. Tutkimuspäällikkö Peter Berglund kertoo tietoteknisen tutkinnan roolista viraston kartellivalvonnassa.

  KKV Uutiskirje 3/2020

  Uutiskirje 2/2020

  Teemana koronakriisin vaikutukset kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan. Pääkirjoituksessa tutkimusprofessori Mika Maliranta tarkastelee klpailu- ja kuluttajapolitiikan roolia talouskriisissä. Haastattelussa KKV:n pitkäaikainen johtaja Martti Virtanen, joka kertoo havainnoistaan kilpailupolitiikan murroksesta. Mitä KKV tekee? -sarjassa esitellään viraston oppimisen palveluita.

  KKV Uutiskirje 2/2020

  Uutiskirje 1/2020

  Uutiskirjeessä esitellään KKV:n strategiatyön yhteydessä syntyneet uudet arvot ja kerrotaan mm. Kesko/Heinon Tukku -yrityskaupparatkaisusta, OECD:n kilpailukomitean kokouksesta, kilpailuneutraliteettivalvonnasta ja taksimarkkinaselvityksestä.

  KKV Uutiskirje 1/2020

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 5/2019

  Vuoden viimeisessä uutiskirjeessä käsitellään vaikutusarvioinnin suhdetta kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaan, tutustutaan Euroopan kuluttajakeskuksen toimintaan ja luodan katsaus marraskuussa järjestettyyn KKV-päivään, jonka aiheena oli markkinoiden avaaminen kilpailulle.

  KKV Uutiskirje 5/2019

  Uutiskirje 4/2019

  Vahva kilpailupolitiikka edellyttää kartellien ja markkinoiden haitallisen keskittymisen tehokasta ennaltaehkäisyä, kirjoittaa Kirsi Leivo uutiskirjeen pääkirjoituksessa. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan mm. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja korruption torjumisesta julkisissa hankinnoissa sekä kurkistetaan määräävän markkina-aseman väärinkäytön valvontaan.

  KKV Uutiskirje 4/2019

  Uutiskirje 3/2019

  Pääjohtaja Kirsi Leivo ja muut pohjoismaisten kilpailuviranomaisten pääjohtajat painottavat yhteisessä kirjoituksessaan, että Saksan ja Ranskan ehdotus yrityskauppavalvonnan heikentämisestä hyödyttäisi vain harvoja eurooppalaisia yrityksiä ja olisi erityisen haitallista pienille jäsenvaltioille. Uutiskirjeessä kerrotaan myös muun muassa kuluttaja-asiamiehen välttämättömyyspalveluiden valvonnasta, Kilpailuvalvonta pintaa syvemmältä -seminaarista, kilpailulain muutoksista sekä kuluttajien voimaannuttamisen hyödyistä.

  KKV Uutiskirje 3/2019

  Uutiskirje 2/2019

  Pääjohtaja Kirsi Leivo linjaa pääkirjoituksessaan viraston keskeisiä toiveita tulevalle hallituskaudelle. Tutkimusprofessorina KKV:ssa aloittava Mika Maliranta korostaa artikkelissaaan kilpailu- ja kuluttajapolitiikan merkitystä Suomen talouden kehityksen kannalta. Uutiskirjeessä kerrotaan myös muun muassa KKV:n yrityskauppavalvonnasta, markkinaoikeuden määräämistä seuraamusmaksuista laittomista suorahankinnoista ja siitä, kuinka suuri osa suomalaisista kuluttajista valittaa kohtaamistaan ongelmista kuluttajaviranomaisille.

  KKV Uutiskirje 2/2019


  Uutiskirje 1/2019

  Vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä ylijohtaja Timo Mattila valottaa KKV:n kartellivalvonnan kuulumisia ja ryhmäpäällikkö Tom Vihonen kertoo matkapakettien vakuusvalvontaryhmän kiireisestä vuodesta. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa KKV:n OP:n bonusjärjestelmää koskevasta tutkinnasta ja kuluttajaneuvonnan siirtymisestä osaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

  KKV Uutiskirje 1/2019

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 6/2018

  KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo kirjoittaa uutiskirjeen pääkirjoituksessa kilpailupolitiikan vaikutuksesta Suomen hyvinvointiin. Tehokas kilpailuvalvonta lisää tutkimusten mukaan tuottavuutta ja parantaa talouskasvua. Kilpailupolitiikan vahvistaminen maksaisi itsensä takaisin moninkertaisesti kuluttajille ja kansantaloudelle.

  Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan KKV:n hankintojen valvontaryhmän työstä, vuoden 2018 KKV-päivästä, ICN-verkoston yrityskauppatyöryhmän vuodesta sekä muista ajankohtaisista kilpailu- ja kuluttaja-asioista.

  KKV Uutiskirje 6/2018


  Uutiskirje 5/2018

  KKV:n ylijohtaja Timo Mattila kertoo uutiskirjeen pääkirjoituksessa kilpailuvastuualueen organisaatiouudistuksesta. Uudistuksella varmistetaan vastuualueen keskeisten painopisteiden, kartelli- ja yrityskauppavalvonnan toimivuus muuttuvassa toimintaympäristössä.

  Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa raha-asioihin keskittyvän Kuluttajansuojan valvonta 2 -yksikön työstä, KKV:n taksimarkkinaselvityksestä sekä kestävän kehityksen ja kuluttajapolitiikan yhteydestä.

  Lue KKV Uutiskirje 5/2018


  Uutiskirje 4/2018

  Kilpailu- ja kuluttajaviraston uusi pääjohtaja Kirsi Leivo kirjoittaa uutiskirjeen pääkirjoituksessa huolella toteutetun markkinoiden avaamisen ja kilpailuttamisen tärkeydestä. Markkinoiden avaaminen ja julkisten hankintojen kilpailuttaminen voivat tuottaa merkittäviä hyötyjä kuluttajille ja kansantaloudelle. Onnistuminen edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua ja vaikutusarviointia.

  Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa KKV:n kartellien vastaisesta työstä, EU:n ja Kanadan välisestä kilpailusopimuksesta sekä korkeakouluharjoittelijoiden kokemuksista virastossa.

  Lue KKV Uutiskirje 4/2018


  Uutiskirje 3/2018

  Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokinen jää eläkkeelle 1.9.2018. Jokinen on työskennellyt kilpailuasioiden parissa yli kolmekymmentä vuotta, ensin kilpailuasiamiehen toimistossa 1980-luvulla ja Kilpailuvirastossa sen perustamisvuodesta 1988 lähtien. Jokinen kertoo uutiskirjeen haastattelussa muun muassa pitkästä virkamiesurastaan, kilpailupolitiikan muutoksista ja KKV:n tulevaisuuden näkymistä.

  Uutiskirjeessä kerrotaan myös ehdollisena hyväksytystä Eurofinsin ja VTT:n yrityskaupasta, korkeimman oikeuden tekemästä ennakkoratkaisupyynnöstä vahingonkorvausasiassa sekä KKV:n asiantuntijoiden osallistumisesta komission vierailuohjelmaan kilpailun pääosastolla.

  Lue KKV Uutiskirje 3/2018

  Uutiskirje 2/2018

  Uutiskirjeen pääkirjoituksessa KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen kertoo virastofuusion onnistumisesta ja synergiaetujen tavoittelusta. Lisäksi uutiskirjeessä on asiaa mm. KKV:n sitoumuspäätöksestä Matkahuollon kertalippujen hinnoitteluun liittyen sekä KKV:n erikoistutkija Helena Tuorilan asiantuntijakirjoitus terveyspalvelujen markkinoinnista potilaiden tiedonsaannin tukena.

  Lue KKV Uutiskirje 2/2018

  Uutiskirje 1/2018

  KKV:n kilpailuvastuualueen ylijohtaja Timo Mattila kirjoittaa uutiskirjeessä liikennemarkkinoiden kilpailun hyödyttävän sekä kuluttajia että yrityksiä: ”Markkinoille tulleet uudet toimijat ovat lisänneet kilpailua linja-autoliikenteessä ja raideliikenteessä, palvelut ovat monipuolistuneet ja lippujen hinnat laskeneet. Kun samalla liikennepalveluiden kysyntä on kasvanut, ovat sekä kuluttajat että koko toimiala hyötyneet kilpailusta.”

  Yrityskauppavalvonnan tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä kertoo uutiskirjeessä YIT:n ja Lemminkäisen yrityskaupan olleen Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri ja monimutkainen kokonaisuus.Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin mahdollistamiseksi KKV keräsi laajasti tietoa Suomessa vuosina 2012–2017 toteutetuista rakennushankkeista ja niihin liittyvistä tarjouskilpailuista.

  Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan mm. matkojen kuluttajansuojan ja matkanjärjestäjien vakuusjärjestelmän muutoksista kesällä 2018.

  Lue KKV Uutiskirje 1/2018

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 6/2017
  Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokinen on poiminut uutiskirjeen pääkirjoitukseen merkittäviä kilpailu- ja kuluttajapolitiikan tapahtumia tältä ja ensi vuodelta. KKV on valvonut julkisia hankintoja vuoden 2017 alusta, ja tutkimuspäällikkö Maarit Taurula kirjoittaa miten hankintavalvontatoiminta on käynnistynyt. Erikoistutkijat Helena Tuorila ja Jarkko Vuorinen esittelevät, miten standardit näkyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikassa.
  Lue KKV Uutiskirje 6/2017

  Uutiskirje 5/2017

  KKV Uutiskirjeessä 5/2017 kootaan yhteen KKV:n päivän antia. KKV-päivässä kuultiin, miten uudistuvan talouden ilmiöt ovat näkyneet viraston toiminnassa ja miten virasto aikoo vastata niihin tulevaisuudessa.Uutiskirjeestä pääsee tutustumaan siihen, millaista osaamista kuluttajat tarvitsevat asumiseen älykodissa. Uutiskirjeen muina aiheina ovat KKV:n päätös KTK-asiassa, Euroopan komission uusi tutkimus vertaisalustoista, Euroopan kuluttajakeskusten tutkimus tilausansoista ia KKV:n lausunto positiivisten luottotietojen käytöstä. Lisäksi uutiskirjeeseen on koottu viraston muita tuoreita lausuntoja.
  Lue uutiskirje 5/2017

  Uutiskirje 4/2017

  Uutiskirjeessä palataan pohjoismaisten kilpailuviranomaisten vuosikokouksen tunnelmiin. Kokouksessa allekirjoitettiin pohjoismainen yhteistyösopimus, johon liittymällä Suomi tiivistää yhteistyötä kilpailurajoitusten tutkinnassa muiden pohjoismaiden kanssa. KKV:n tutkimuspäällikkö Anu Raijas esittelee Euroopan komission kesällä 2017 julkaiseman kuluttajatulostaulun keskeisimpiä tuloksia. Tulostaulun mukaan suomalaiset kuluttajat ja myyjät luottavat kuluttajalainsäädännön voimaan. KKV:n erikoistutkija Jarkko Vuorinen pohtii kirjoituksessaan algoritmien ja markkinoiden suhdetta. Uutiskirjeessä tutustutaan myös viraston kesän 2017 korkeakouluharjoittelijoiden kokemuksiin. Lisäksi uutiskirjeeseen on koottu KKV:n tuoreita lausuntoja ja ratkaisuja.
  Lue uutiskirje 4/2017

  Uutiskirje 3/2017

  KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen kirjoittaa viraston toimintaan vaikuttavista uudistuksista sekä Euroopan komission ehdotuksesta kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi. KKV:n erikoistutkijat Ari Luukinen ja Lasse Pöyry sekä tutkimusjohtaja Martti Virtanen kirjoittavat jätealan markkinapaikasta. KKV:n tutkimusjohtaja Martti Virtasen ja Kelan tutkimusprofessori Hennamari Mikkolan asiantuntijakirjoitus arvioi sote-uudistuksesta esitettyä kritiikkiä. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista kuluttajatutkimuksen teemoista Pohjoismaissa, suuntaviivoista markkinaperusteisen hinnoittelun arviointiin, viraston lausunnosta maksupalvelulain uudistukseen liittyen sekä KKV:n ja Kotitalousopettajien liiton koulutuspäivistä kesäkuun alussa.
  Lue uutiskirje 3/2017

  Uutiskirje 2/2017

  Uutiskirjeessä KKV:n ylijohtaja ja kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen pohtivat kansainvälisen yhteistyön merkitystä kuluttajansuojan vahvistamiseksi. Erikoistutkijat Katja Järvelä ja Mika Saastamoinen esittelevät uutiskirjeessä KKV:n uutta selvitystä Kuluttajat ja puhelinmyynti, joka tarkastelee puhelinmyyntiä kuluttajien ja viranomaisten näkökulmasta. Erikoistutkija Helena Tuorila puolestaan kertoo KKV:n tutkimuksesta, joka selvitti millaisia huijauksia pk-yritykset kohtaavat. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa sähköisen suoramarkkinoinnin sääntelyn uudistamisesta ja KKV:n lausunnosta koskien sote-uudistuksen valinnanvapauslakiluonnosta.
  Lue uutiskirje 2/2017

  Uutiskirje 1/2017

  KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen luo uutiskirjeen pääkirjoituksessa katsauksen viraston vuoteen 2017. Uutiskirjeen muissa jutuissa esitellään Kilpailu- ja kuluttajaviraston uusi pääekonomisti Olli Kauppi sekä kerrotaan muista nimityksistä kilpailuvastuualueella. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan tutkimuksesta, joka kartoitti kuluttajien kokemuksia uusista maksutavoista.
  Lue uutiskirje 1/2017

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 6/2016

  Viraston apulaisjohtaja Rainer Lindberg kirjoittaa uudesta kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauslaista. Erikoistutkija Jarkko Vuorinen raportoi OECD:n kilpailukomitean kokouksesta, jossa keskusteltiin kilpailusta ja innovaatioista maakuljetuksissa. Uutiskirjeen muissa jutuissa käsitellään muun muassa KKV:n selvitystä sähköisten palveluiden käyttämättömyydestä, Euroopan komission selvitystä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien tiedoista ja toiminnasta lakisääteisen virhevastuun, takuun ja tuotevakuutuksen kysymyksissä. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan KKV:n päätöksestä, joka kaventaa pankkien mahdollisuutta korottaa kuluttajaluottojen maksuja ja palkkioita, kuluttaja-asiamiehen lausunnosta tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan lasten suojaikärajaan sekä palataan vuoden 2016 KKV-päivän tunnelmiin.
  Lue uutiskirje 6/2016

  Uutiskirje 5/2016

  Viraston pääjohtaja Juhani Jokinen kirjoittaa uutiskirjeen pääkirjoituksessa Suomen sijoituksesta World Economic Forumin kilpailukykyvertailussa. Viraston tutkimusjohtaja Martti Virtanen pohtii kilpailupolitiikan ja kuluttajapolitiikan synergiapotentiaalia.  Uutiskirjeessä käsitellään myös Euroopan kilpailuviranomaisten selvitystä yrityskauppavalvonnan perusteista sekä Euroopan komission alustavaa raporttia kilpailun esteistä verkkokaupoissa. Uutiskirjeen muissa jutuissa käsitellään viraston tuoreita lausuntoja sekä kuluttaja-asiamiehen järjestämää Älykoti-tilaisuutta.
  Lue uutiskirje 5/2016

  Uutiskirje 4/2016

  KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen kirjoittaa viraston roolista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa. Uutiskirjeessä KKV:n apulaisjohtaja Arttu Juuti kertoo, millä tavoin virasto valmistautuu virastolle ehdotettuihin uusiin hankintalain valvontatehtäviin. Muita aiheita uutiskirjeessä ovat mm. EU:n komission kuluttajien haavoittuvuutta käsittelevä tutkimus sekä kuulumiset OECD:n kilpailukomitean kokouksesta. Lisäksi virastossa työskennelleet korkeakouluharjoittelijat kertovat kokemuksistaan.
  Lue uutiskirje 4/2016

  Uutiskirje 3/2016

  KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen kommentoi uutiskirjeessä liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaa liikennekaari-uudistusta. Uutiskirjeessä valotetaan myös EU:n uutta verkkovierailuja ja verkkoneutraliteettia koskevaa asetusta sekä geoblokkausta digiajan ilmiönä. Muissa artikkeleissa kerrotaan muun muassa KKV:n tuoreesta sote-selvityksestä sekä jakeluyhtiöiden menettelystä osoitteettomassa mainos- ja lehtijakelussa.
  Lue uutiskirje 3/2016

  Uutiskirje 2/2016

  KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen kertoo uutiskirjeen pääkirjoituksessa muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä KKV:n toiminnan arvioinnista. Lisäksi tutkimuspäällikkö Maarit Taurula kommentoi KKV:n ehdollisena hyväksymää yrityskauppaa, jossa Ruokakesko ostaa Suomen Lähikaupan. Uutiskirjeessä kerrotaan myös muun muassa kuluttaja-asiamiehen ja urheiluvälinealan edustajien tapaamisesta sekä KKV:n kuntayhtymäselvityksestä.
  Lue uutiskirje 2/2016

  Uutiskirje 1/2016

  KKV:n apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kertoo uutiskirjeessä viraston linja-autoalaa koskevasta kartelliselvityksestä. Tutkimuspäällikkö Ari Ahonen kommentoi Ruotsissa käyttöön otettua potilaan valinnanvapausjärjestelmää sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa KKV:n kilpailuneutraliteettivalvonnasta ja kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamista koskevasta selvityksestä.
  Lue uutiskirje 1/2016

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 5/2015

  KKV:n ylijohtaja Timo Mattila kertoo uutiskirjeen pääkirjoituksessa kilpailun ja valinnanvapauden hyödyistä kuluttajille. Uutiskirjeen muita aiheita ovat mm. DNA:n ja Soneran verkkoyhteistyö, komission tutkimus digitaalisista sisämarkkinoista, OECD:n kilpailukomitean kokous ja kuluttajaongelmia käsittelevä erikoistutkija Mika Saastamoisen kolumni.
  Lue uutiskirje 5/2015

  Uutiskirje 4/2015

  KKV:n apulaisjohtaja Rainer Lindberg esittelee uutiskirjeen pääkirjoituksessa kilpailupolitiikan kansainvälistä toimintakenttää. Uutiskirjeessä kerrotaan myös OECD:n kilpailukomitean kesäkuun kokouksesta, jossa aiheina olivat muun muassa kokonaisia toimialoja mullistavat uudet teknologiat ja innovaatiot. Muissa artikkeleissa kerrotaan muun muassa KKV:n kannasta hallituksen aukioloaikaesitykseen sekä marraskuussa järjestettävästä KKV-päivästä.
  Lue uutiskirje 4/2015

  Uutiskirje 3/2015

  Uutiskirjeen aiheita ovat mm. KKV:n Leipuriliitolle esittämä seuraamusmaksu kielletyistä hintasuosituksista, selvitys potilaan valinnanvapauden toteutumisesta julkisessa terveydenhuollossa sekä kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamista koskeva selvitys.
  Lue uutiskirje 3/2015

  Uutiskirje 2/2015

  KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen käsittelee kolumnissaan kotimarkkinoiden kilpailullisuuden edistämistä. Muita aiheita ovat mm. kuluttaja-asioiden kehitystä esittelevä kuluttajapoliittinen katsaus ja oikeusministeriön esittämä muutos kuluttaja-asiamiehen keinovalikoiman laajentamiseksi.
  Lue uutiskirje 2/2015

  Uutiskirje 1/2015

  Uutiskirjeessä kerrotaan mm. päivittäistavarakaupan ostokäyttäytymistä koskevasta KKV:n tutkimuksesta sekä KKV:n esityksestä piirinuohousjärjestelmästä luopumiseksi. Kolumnissa KKV:n kilpailuasiainneuvos Tom Björkroth kirjoittaa hintasodasta päivittäistavarakaupassa.
  Lue uutiskirje 1/2015

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 5/2014

  Uutiskirjeen aiheita ovat mm. KKV:n esittämä 35 miljoonan euron seuraamusmaksu voimajohtoja rakentavalle Eltelille sekä puuttuminen kuntien omistaman jäteyhtiön kilpailuneutraliteettia vaarantavaan menettelyyn. Lisäksi kerrotaan KKV:n julkaisemasta selvityksestä, joka koskee vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja esteitä.
  Lue uutiskirje 5/2014

  Uutiskirje 4/2014

  Uutiskirjeessä kerrotaan mm. KKV-päivästä, jonka aiheena oli kilpailu- ja kuluttajapolitiikan rooli taloudellisen kasvun edistämisessä. Muita aiheita ovat mm. KKV:n ja Viestintäviraston teettämä Mystery shopping -tutkimus matkapuhelinliittymien myynnistä sekä kilpailuasiainneuvos Seppo Reimavuon artikkeli kilpailun edistämisen vauhdittamisesta.
  Lue uutiskirje 4/2014

  Uutiskirje 3/2014

  Uutiskirjeessä selvitetään kilpailuongelman ydintä Valio-ratkaisussa ja esitellään KKV:n julkaisema raportti tekijänoikeusmarkkinoista. Lisäksi kilpailuvastuualueen kilpailunedistämisyksikön tutkimuspäällikkö Arttu Juuti kertoo kilpailuneutraliteettivalvonnasta.
  Lue uutiskirje 3/2014

  Uutiskirje 2/2014

  Uutiskirjeessä kerrotaan mm. komission suosituksesta kilpailun lisäämiseksi Suomessa, KKV:n selvityksestä liittyen viranomaisten lupa- ja valvontakäytäntöjen yhtenäisyyteen, KKV:n taksialoitteen käynnistämästä vilkkaasta keskustelusta sekä viraston järjestämistä tupaantuliaisista tutkimuslaitosten ja yliopistojen edustajille.
  Lue uutiskirje 2/2014

  Uutiskirje 1/2014

  Pääjohtaja Juhani Jokinen kertoo uutiskirjeessä virastofuusion tavoitteista ja viraston vaikuttavuuden lisäämisestä. Uutiskirjeen muita aiheita ovat mm. KKV:n ensimmäistä vuotta leimanneet lakiuudistukset sekä taloustieteellisen analyysin merkittävä rooli Elixia / SATS -kaupan arvioinnissa.
  Lue uutiskirje 1/2014

  Kopioi linkki
 • Uutiskirje 5/2013

  KKV:n apulaisjohtaja Mika Hermas kertoo uutiskirjeessä Helsingin käräjäoikeuden päätöksistä asfalttikartellin vahingonkorvauksiin liittyen. Muita aiheita ovat mm. ensimmäinen KKV-päivä sekä uudet ECN-suositukset kilpailusääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.
  Lue uutiskirje 5/2013

  Uutiskirje 4/2013

  KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen kommentoi uutiskirjeessä Suomen kilpailulainsäädännön saavuttamaa kärkisijaa World Economic Forumin tuoreessa vertailussa. Myös kuluttajansuoja on Suomessa EU-maiden kärkitasoa. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan mm. KKV:n organisaatiouudistuksesta ja ajankohtaisista tapauksista yrityskauppavalvonnassa.
  Lue uutiskirje 4/2013

  Uutiskirje 3/2013

  Uutiskirjeen aiheina ovat mm. uudet kilpailuneutraliteettisäännöt, KHO:n
  ratkaisu Hiusyrittäjät-tapauksessa, Elisan vieminen markkinaoikeuteen puhelinliittymän maksullisesta paperilaskusta sekä KKV:n asiantuntijoiden kirjoitukset kilpailun edistämisestä ja EU:n päästökaupparatkaisusta.
  Lue uutiskirje 3/2013

  Uutiskirje 2/2013

  KKV:n kilpailuvastuualueen ylijohtaja Timo Mattila kertoo uutiskirjeessä uudesta säännöksestä, jonka mukaan vähintään 30 prosentin markkinaosuuden omaavan elinkeinonharjoittajan katsotaan jatkossa olevan Suomessa määräävässä markkina-asemassa päivittäistavarakaupan markkinoilla. Uutiskirjeessä esitellään lisäksi KKV:n tuore selvitys kaupan sijainnin sääntelystä ja kerrotaan mm. markkinaoikeuden päätöksestä Uponor/KWH-asiassa.
  Lue uutiskirje 2/2013

  Uutiskirje 1/2013

  Pääjohtaja Juhani Jokinen valottaa KKV:n ensimmäisen uutiskirjeen esipuheessa uuden viraston ensiaskeleita. Myös kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen esittäytyy lukijoille. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan kilpailu- ja kuluttajanäkökulman huomioimisesta lausunnoissa, pikaluottojen valvonnasta, KKV:n tuoreista julkaisuista sekä yrityskauppavalvonnasta.
  Lue uutiskirje 1/2013

  Kopioi linkki