Hiihtokeskusten ja bikeparkien vakioehtoja päivitettiin

Kuluttaja-asiamies ja Suomen hiihtokeskusyhdistys ry (SHKY) ovat neuvotelleet päivitykset hiihtokeskusten ja alamäkipyöräilyä tarjoavien bikeparkien vakioehtoihin. Samalla julkaistiin ensimmäistä kertaa ehdot bikepark-kouluille.

Uudet sopimusehdot hiihtokeskuspalveluille ja bikeparkeille tulivat voimaan 18.10.2019 ja ne löytyvät SHKY:n verkkosivuilta. Sopimusehtoja sovelletaan SHKY:n jäsenkeskusten kuluttajille tarjoamien palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, toteuttamiseen, käyttöön sekä niistä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen. Suurin osa päivityksistä on täsmennyksiä vanhoihin ehtoihin, mutta joitakin kohtia uudistettiin perusteellisemmin. Ensimmäiset hiihtokeskuspalveluita koskevat vakioehdot neuvoteltiin vuonna 1993, jonka jälkeen ehtoja on neuvoteltu lisää ja päivitetty vuosien varrella.

Mikä ehdoissa muuttui?

Neuvotteluissa kiinnitettiin huomiota lippujärjestelmän uudistamisen tarpeeseen. Vakioehtojen vanha lippujärjestelmä korvattiin yksinkertaisemmalla järjestelmällä, jossa hiihtokeskuksissa ja bike parkeissa tarjolla olevia lipputyyppejä ei määritellä vakioehtojen tasolla.

Asiakkaan saaman hyvityksen osalta selkeytettiin erityisesti kausikorttien hyvittämistä. Kausikortteja koskevat nyt samat säännöt kuin muita lipputyyppejä. Esimerkiksi jos hiihtokeskuksessa tai bikeparkissa ei ole käytössä riittävästi hissejä, laskettelurinteitä tai ratoja ja käyttötauko kestää yli kolmanneksen lipun voimassaoloajasta, asiakkaalla on oikeus saada hyvitystä. Oikeutta hyvitykseen ei kuitenkaan ole esimerkiksi silloin, kun käyttötauko johtuu rinneturvallisuuteen liittyvistä korjaus- tai huoltotöistä, joita ei voida turvallisuuden takia lykätä, tai henkilökunnasta riippumattomista syistä, kuten sähkökatkoksista tai vaikeista sääolosuhteista.

Myös kuluttajan vaatimusten esittämistä koskevia ehtoja muokattiin. Nyt ehdosta käyvät paremmin ilmi lainsäädännön vaatimukset reklamoinnin tekemisestä kohtuullisessa ajassa sekä esimerkiksi hiihtokeskuksen tai bikeparkin mahdollisuus ensisijaisesti korjata virhe paikan päällä.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 4/2019