Kansainvälisen valvontahankkeen tulos: Applen sovelluskaupassa kerrotaan nyt sovellusten keräämästä datasta

Maailmanlaajuinen kuluttajansuojaverkosto ICPEN on saanut Applen muuttamaan sovelluskauppansa käytäntöjä. Nykyään App Store -kaupassa tarjotun sovelluksen tuotesivulla on kerrottava, mitä henkilötietoja sovellus käyttäjistään kerää. Muutos lisää kuluttajien valinnanoikeutta ja parantaa heidän yksityisyyttään.

Sovellukset keräävät ja käsittelevät kuluttajien henkilötietoja. Kuluttajien valinnanoikeus ja mahdollisuus vertailla sovelluksia yksityisyydensuojaan liittyvien ominaisuuksien perusteella paranivat, kun Apple sitoutui kertomaan sovelluskaupassaan, mitä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja sovellukset käyttävät.

App Storessa on nyt jokaisen sovelluksen esittelyssä tietosuojaosio. Siinä kerrotaan, mitä tietoja sovellus kerää ja että tiedot voidaan yhdistää käyttäjän henkilöllisyyteen. Lisäksi esittelytekstissä on linkki sovelluksen tietosuojakäytäntöön. Tietojen keräämisen läpinäkyvyys kannustaa yrityksiä tarjoamaan sovelluksia, jotka huomioivat käyttäjiensä yksityisyyden.

Muutos on kansainvälisen valvontahankkeen tulos. ICPEN-kuluttajansuojaverkosto vaati yhdessä 27 kuluttajansuojaviranomaisen kanssa Applea kiinnittämään huomiota sovelluskaupassaan kerrottuihin tietoihin. Myös kuluttaja-asiamies osallistui valvontahankkeeseen.

Ilmaisena markkinoidut sovellukset ovat kaupallistaneet kuluttajadatan

On tärkeää, että kuluttajat voivat vertailla sovellusten pääominaisuuksia, kuten kerätyn tiedon käyttöä. Tämä kannustaa myös yrityksiä kilpailemaan tuotteilla, jotka huomioivat käyttäjiensä yksityisyyden ja ovat tietosuojaltaan entistä parempia. Osa sovelluksista voi vaikuttaa ilmaisilta, mutta samaan aikaan ne saattavat myydä käyttäjiensä henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällöin sovelluksen käyttö ei ole oikeasti vastikkeetonta, vaan käytön hintana on, että sovelluksen kuluttajasta saamat tiedot kaupallistetaan.

Merkitystä on myös sillä, milloin tietojen keräämisestä kerrotaan. Jos asiasta kerrotaan vasta sovelluksen lataamisen jälkeen, kuluttaja ei voi tehdä vertailua eri sovellusten välillä ennakkoon. Tällöin tieto tulee käyttäjän kannalta liian myöhään.

Oikeusministeriössä on paraikaa käynnissä lainsäädäntöhanke, jonka tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa digitaalisia sisältöjä ja palveluja ostettaessa. Lainsäädäntöhanke perustuu Euroopan unionin digisopimus- ja tavarankauppadirektiivien kansalliseen täytäntöönpanoon.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 1/2021