KKV:n ja aluehallintovirastojen yhteinen valvontakampanja: autoluottoja markkinoidaan osin puutteellisin tiedoin

Autojen ja muiden liikennevälineiden ostamiseksi tarjottavien luottojen markkinoinnissa on puutteita, selviää KKV:n ja aluehallintovirastojen yhteisestä luotonvalvontakampanjasta. Tulokset osoittavat markkinoinnin kuitenkin menevän oikeaan suuntaan, sillä rahoitusta tarjoavissa automainoksissa mainoksen pääosassa on luoton sijaan auto, kuten tulee ollakin. Ylipäänsä autoluottoja markkinoidaan suhteessa vähemmän kuin autoja.

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot tarkastelivat vuonna 2019 valvontakampanjassaan autojen ja muiden liikennevälineiden rahoittamiseksi tarjottujen luottojen markkinointia. Kampanjassa selvitettiin rahoitustarjouksissa luottoa koskevien tietojen esittämistapaa printti- ja verkkomainonnassa. Lisäksi tarkasteltiin, selviääkö mainoksesta, millaista rahoitusta kuluttajalle tarjotaan.

Kampanjan tarkoitus oli saada kokonaiskuva siitä, miten autojen ja muiden liikennevälineiden rahoitusta markkinoidaan valtakunnallisella tasolla. Tuloksista ilmeni, että autojen rahoittamiseen tarkoitettuja luottoja markkinoitiin suhteessa vähemmän kuin itse liikennevälineitä. Auto ja sen esittely olivat oikeaoppisesti kuluttajalle suunnattu pääviesti rahoituksen sijaan.

Tietoa täytyi etsiä monen klikkauksen takaa

Autoluottojen mainonta näytti siirtyneen pääosin verkkoon, joten puutteellisia tietoja havaittiin erityisesti verkkomainonnassa. Verkon rahoitustarjouksissa luoton korkoa korostettiin yleisesti yksittäisenä luottotietona. Yleistä oli, että rahoitustarjouksissa ilmoitettiin auton hinnan yhteydessä luoton kuukausierä ja maksuaikatieto. Suurimmasta osasta mainoksista ei ilmennyt sopimustyyppiä eli sitä, oliko kysymyksessä osamaksusopimus, jossa ostettava auto toimi luoton panttina vai joku muu rahoitussopimus. Muut luottoa koskevat tiedot löytyivät useamman klikkauksen takaa tai ne annettiin sivun alaosassa hädin tuskin luettavalla fontilla.

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot tarkastelivat myös autorahoitukseen liittyviä erilaisten rahoitusmuotojen luottokustannuksia. Kuluttajaluottojen uusi hintasääntely tuli voimaan 1.9.2019. Sitä sovelletaan autorahoitukseen lukuun ottamatta osamaksuehtoista rahoitusta. Hintasääntely rajoittaa luotosta perittävää korkoa niin, ettei kuluttajaluotolle saa sopia yli 20 prosentin korkoa. Lisäksi se leikkaa muita luottokustannuksia. Valvonta osoitti, että markkinoilla on ollut tarjolla syyskuussa 2019 voimaan tullutta hintasääntelyä rikkovia rahoitussopimuksia.

Silloin kun printtimarkkinoinnissa oli puutteita, ne kertaantuivat, eli samassa mainoksessa oli useita puutteita. Tällöin kuluttajan oli vaikea saada mainoksista tietoa samassa yhteydessä tarjotun autoluoton sisällöstä ja etenkin sen hinnasta.

Kuluttaja-asiamies: luotonantaja ja myyjä vastuussa mainonnan oikeellisuudesta myös verkossa

Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että jos automainoksessa on luottotarjous, mainoksen oikeellisuudesta vastaavat sekä luotonantaja että auton myyjä, ja tämä koskee myös verkkomainontaa. Aina silloin, kun kuluttajaluoton mainoksessa kerrotaan yksittäinen luottoa koskeva tieto, kuten korko, on kuluttajansuojalain mukaan kerrottava selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti myös muut luoton oleelliset tiedot. Näitä ovat luoton koron lisäksi todellinen vuosikorko, muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä sekä maksuerien määrä. Tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

Verkkomainonnassa luottoa koskevat tiedot tulee antaa verkkosivujen tarjousnäkymässä yhtenä kokonaisuutena. Vaaditut tiedot eivät saa olla hajallaan eri puolilla verkkosivuja niin, että kuluttaja joutuu hakemaan tietoja esimerkiksi vierittämällä tarjousnäkymää alaspäin tai klikkauksen takaa.

KKV:n ja aluehallintovirastojen yhteisillä kampanjoilla on pitkä historia. Yhteisiä valvontakampanjoita on tehty vuodesta 1993. Edellinen liikennevälineiden rahoitusta koskeva valvontakampanja oli 2016.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 3/2020