Kuluttaja-asiamies puuttui Freedom Rahoituksen hyvän luotonantotavan vastaiseen radiomainokseen

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Freedom Rahoituksen radiomainokseen, joka markkinoi luotonvertailusivustoa kuluttajaluottojen väliaikaisen korkokaton varjolla. Mainos loi mielikuvan, että kymmenen prosentin korkokatto olisi pysyvä ja oli siksi omiaan johtamaan kuluttajia harhaan.

Freedom Rahoitus markkinoi Zmarta.fi-luotonvertailusivustoa mainoslauseilla ”Kulutusluottojen lakimuutos laski koron kymmeneen prosenttiin. Toimi heti. Hae uusi edullinen laina, jolla maksat vanhan kalliin lainan pois. Zmarta.fi, vertaile lainoja ja sähköjä fiksusti.” Kuluttaja-asiamies puuttui yrityksen markkinointiin, sillä radiomainos rikkoi kuluttajansuojalaissa säädettyä hyvää luotonantotapaa.

Freedom Rahoitus yritti markkinoinnissaan hyötyä kuluttajaluottojen väliaikaisesta hintasääntelystä, joka rajasi tiettyjen luottojen enimmäiskorkoa korkeintaan kymmeneen prosenttiin. Mainoksesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, että väliaikainen sääntely oli voimassa 31.12.2020 asti. Yritys ei myöskään kertonut, että lainan korko nousee sopimuksen mukaiseen korkoon heti väliaikaisen sääntelyn päätyttyä. Siksi mainos oli omiaan synnyttämään harhaanjohtavan vaikutelman, että lakimuutos olisi laskenut luottojen koron pysyvästi korkeintaan kymmeneen prosenttiin.

Luotonantajan ja luotonvälittäjän tulee kertoa kuluttajalle selkeästi ja helposti havaittavasti 10 prosentin koron voimassaolon väliaikaisuudesta ja koron nousemisesta sopimuksen mukaiseen korkoon väliaikaisen hintasääntelyn päättymisen jälkeen. Luotonantaja ei myöskään saa markkinoida luottoa niin, että markkinointi heikentää kuluttajan kykyä harkita luotonottoa huolellisesti.

Vastuuttomuutta lisäsi kehotus nopeaan toimintaan

Hyvä luotonantotapa velvoittaa luotonvälittäjää toimimaan avoimesti ja rehellisesti. Lisäksi luotonvälittäjän tulee ottaa kuluttajan etu ja taloudellinen turvallisuus riittävässä määrin huomioon. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Freedom Rahoituksen radiomainoksen vastuuttomuutta lisäsi se, että yritys kehotti kuluttajia toimimaan heti harhaanjohtavan tiedon perusteella.

Kuluttaja-asiamies on lähettänyt Freedom Rahoitukselle sitoumuspyynnön, jossa yrityksen edellytetään noudattavan hyvää luotonantotapaa ilmoittamalla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla väliaikaisen korkokaton päättymisestä ja koron nousemisesta sopimuksen mukaiseen korkoon väliaikaisen korkokaton päätyttyä. Asian käsittely päättyy, jos yritys sitoutuu muuttamaan toimintaansa.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 1/2021