Kuluttajaoikeus tutuksi yrittäjille – näin opiskelijat sen tekisivät

Miten pienet ja aloittelevat yritykset voisivat päästä paremmin jyvälle kuluttajan oikeuksista? Aalto-yliopiston opiskelijat muotoilivat Design for Government -kurssilla tähän haasteeseen uudenlaisia ratkaisuja. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) projektiin osallistuminen toi paljon uusia ideoita ja mahdollisuuden tutustua palvelumuotoiluun osana julkishallinnon kehittämistä.

Yksi opiskelijoiden ensimmäisistä havainnoista oli, että aloittelevana yrittäjänä on selvitettävä ja hallittava todella paljon asioita, jolloin kuluttajan oikeudet jäävät helposti vähälle huomiolle. Tutkimusten mukaan suomalaiset yritykset tuntevat kuluttajan oikeudet yhä huonommin. Tarvitaan siis keinoja, joilla yrittäjät voivat saada tietoa kuluttajaoikeudesta mahdollisimman helposti ja selkeästi. Myös motivaatio on tärkeä tekijä: miten saada yritykset ajattelemaan, että kuluttajaoikeuden noudattaminen vahvistaa yritystä ja toimii kilpailuetuna?

”Me sukelsimme aivan uuteen aiheeseen ja pystyimme katsomaan sitä ulkopuolisen silmin. Yritimme selvittää ja ymmärtää tarpeita mahdollisimman hyvin ja luoda niihin suoraan toimivat ratkaisut”, sanoo kurssin opiskelija Aino Piirtola.

Yksi opiskelijoiden esittelemä ratkaisu olisi luoda verkossa toimiva kuluttajaoikeuden tarkistuslista, jonka avulla yrittäjä voisi testata omat tietonsa ja toteutuksensa. Tietoisuutta voisi kasvattaa myös videoilla, joissa asiantuntijat ja yrittäjät keskustelisivat hyvistä malleista. Toisessa pienryhmässä opiskelijat päätyivät luomaan kolmiportaisen ohjelman, joka seuraisi aloittelevaa yrittäjää hänen ensimmäisenä vuotenaan ja toimisi tukena kuluttajaoikeuden haltuunotossa.

”Saimme todella haastaa omaa ajatteluamme. Oli hienoa päästä työstämään oikeita keissejä ja soveltaa oppimaamme palvelumuotoilun teoriaa käytäntöön. Kantavana ajatuksena meillä oli se, että yksinkertainen on kaunista”, sanoo Piirtola.

Opiskelijat painottivat, että vaikka kuluttajaoikeus voi olla monimutkaista, asiat voi esittää ymmärrettävällä tavalla. Yrittäjät eivät halua jäädä yksin tulkitsemaan lakipykäliä, vaan tarvitsevat käytännönläheistä materiaalia tuekseen. Opiskelijoilla oli myös ideoita sille, miten KKV voisi vahvistaa rooliaan neuvonantajana.

Laput ovat avuksi kun ideoidaan ja hahmotellaan suurta kokonaisuutta.

Muotoilu ja innovaatiot kuuluvat myös virastoon

Design for government -kurssi järjestettiin tänä keväänä kuudetta kertaa ja sen on suorittanut yhteensä 123 opiskelijaa. Suomalainen julkishallinto ja muotoilu kiinnostavat myös kansainvälisesti ja suurin osa kurssilaisista tuleekin ulkomailta. Taneli Heinonen on ollut opettajana kurssilla alusta saakka ja on edellisvuosien tapaan erittäin tyytyväinen kurssin antiin.

”Opiskelijat ovat todella innostuneita ja motivoituneita. He aidosti välittävät näistä asioista ja haluavat tehdä ne hyvin. Hyvään lopputulokseen vaikutti myös se, että KKV oli aktiivisesti mukana. Projektille löytyi aikaa ja ideoita pohdittiin yhdessä pitkin matkaa.”, sanoo Heinonen.

Sekä opiskelijat että opettajat ovat tyytyväisiä Design for Government – kurssin antiin.

Heinonen toivoo, että projekti poikisi KKV:ssä uusia työ- ja ajattelutapoja. Opiskelijoiden ideoista voisi myös poimia ainakin joitakin elementtejä toteutettavaksi ja kehitettäväksi. Samoin ajattelevat KKV:ltä projektissa mukana olleet asiantuntijat.

”Arvostamme opiskelijoiden tekemää työtä suuresti, he pureutuivat suoraan asian ytimeen ja etsivät ratkaisuja ihmislähtöisesti. Samalla he ymmärsivät viraston roolin valvojana ja neuvonantajana todella hyvin”, sanoo asiantuntija Nina Jokela.

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen on jo KKV:ssä tuttua, mutta uusia tapoja tutkia ja tunnistaa kohderyhmien tarpeita tarvitaan jatkuvasti. Yrittäjien tarpeiden parempi ymmärtäminen ja niiden palveleminen on tästä hyvä esimerkki.

”Tämä on ollut innostava ja virkistävä projekti, joka on antanut meille paljon uutta ymmärrystä siitä, miten palvelumuotoilu käytännössä toimii. Meillä on vielä paljon opittavaa, mutta suunta on oikea”, sanoo viestinnän erityisasiantuntija Sakari Seppälä.

Lisätietoa Design for Government-kurssista ja opiskelijoiden ehdotuksista.