Kuntokeskukset eivät ilmoittaneet hintoja selvästi – kuluttaja-asiamies määräsi kiellot

Kuluttaja-asiamies on kieltänyt Esportia ja Elixiaa markkinoimasta palveluitaan ilman, että ne antavat kaikki kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot kokonaishinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista.

Molemmat yritykset olivat markkinoineet kuntosalijäsenyyttä tiettyyn hintaan, mutta mainoksissa ei kerrottu jäsenyyden kokonaishintaa. Mainoksista olisi pitänyt käydä ilmi, kuinka paljon koko 12 kuukauden mittainen jäsenyys tulee maksamaan. Esportin tapauksessa ei myöskään ilmoitettu, kuinka paljon toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys maksaa tarjouskauden jälkeen.

Kuluttaja-asiamies määräsi 12.3.2019 markkinointikiellon Espoon Tennistuki ry:lle (myöhemmin Esport) ja 8.8.2019 SATS Finland Oy:lle, joka käyttää aputoiminimeä Elixia. Kielto koskee palveluiden markkinoimista niin, että markkinoinnissa ei kerrota kokonaishintaa tai hinnan määräytymisen perusteita. Kieltoa on noudatettava 30 000 euron sakon uhalla.

Kuluttaja-asiamies käsitteli vastaavaa markkinointia vuonna 2014 Esportin ja vuonna 2015 Elixian kanssa. Yritykset sitoutuivat tuolloin muuttamaan lainvastaista menettelyään niin, että ne ilmoittavat kokonaishinnan veroineen tai jos täsmällistä hintaa ei voi kohtuudella ilmoittaa, kerrotaan hinnan määräytymisen perusteet.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 4/2019