Mainoskirje vai sittenkin lasku? Kuluttaja-asiamies selvitti Aller Median markkinointia

Seiska-lehden markkinointikirje on aiheuttanut vastaanottajissa hämmennystä, sillä osa on luullut kirjettä laskuksi jo tilatusta tuotteesta. Markkinoinnissa ei saa käyttää tilisiirtolomaketta niin, että kuluttajalle voi syntyä käsitys, että hän on jo tilannut markkinoitavan tuotteen. Kuluttaja-asiamies muistutti Alleria markkinoinnin säännöistä.

Aller Media markkinoi vuosina 2020 ja 2021 Seiska-lehteä postitse lähetetyllä markkinointikirjeellä. Kirjeeseen sisältyi kaksi valmiiksi täytettyä tilisiirtolomaketta, joita kumpaa tahansa käyttämällä vastaanottaja hyväksyi hänelle tehdyn tarjouksen ja teki uuden sopimuksen lehden tilauksesta. Kuluttajien ilmoitusten perusteella ainakin osalle oli syntynyt väärä käsitys, että tilaus oli jo tehty ja että kyseessä oli lasku.

Kuluttaja-asiamiehen kokonaisarvion mukaan Aller Median kirjeeseen sisältyi kuitenkin useita sellaisia elementtejä, joiden perusteella kuluttaja pystyi ymmärtämään, että kyseessä on markkinointi. Kirjeessä ja tilisiirtolomakkeissa toistuivat useasti sana ”tarjous”. Kirjeessä kerrottiin tarjousten sisällöstä ja kehotettiin tekemään tilaus. Kirje oli myös ulkoasultaan tyypillinen markkinointikirje.

Toisaalta kirje sisälsi kuluttaja-asiamiehen arvion mukaan myös sellaisia piirteitä, jotka olivat omiaan luomaan kuluttajalle väärän käsityksen jo tehdystä tilauksesta. Tällaisia olivat erityisesti asiakasnumeron ja sopimusvahvistus-sanan käyttö kirjeessä. Tilisiirtolomakkeen eräpäiväkenttään kirjattu käsky ”TOIMI PIAN!” loi myös vaikutelman velvoitteesta. Kuluttajien ilmoitusten perusteella nämä piirteet johtivat harhaan erityisesti haavoittuvia kuluttajia kuten iäkkäitä henkilöitä.

Kuluttaja-asiamies muistutti Aller Mediaa, ettei markkinointiaineistoon saa sisällyttää tilisiirtolomaketta niin, että kuluttajalle voi syntyä väärä käsitys, että hän on jo tilannut markkinoitavan tuotteen. Tällainen käytäntö saattaa kokonaisarvioinnissa muodostua harhaanjohtavaksi markkinoinniksi. Kuluttaja-asiamies ei tällä erää ryhtynyt laajempiin toimenpiteisiin.

Mainosta ei saa naamioida laskuksi missään tilanteessa

Markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää sopimatonta menettelyä. Valtioneuvoston asetuksella on erikseen kielletty laskun tai muun maksukehotuksen sisällyttäminen markkinointiaineistoon niin, että kuluttajalle syntyy väärä käsitys, että hän on jo tehnyt tilauksen.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Aller Median huomiota myös suoramarkkinointialan itsesääntelyohjeisiin, joissa sanotaan selvästi: Älä pue markkinointikirjettäsi laskun muotoon. Laskulla markkinointi ja maksumahdollisuuden tarjoaminen tilisiirtolomakkeen avulla ovat eri asioita.


Tämä artikkeli on osa kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 4/2021