Onnibus kertoi sivuillaan puutteellisesti matkustajien oikeuksista

Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt Onnibus.comin huomiota linja-automatkustajien oikeuksista kertomisessa olleisiin puutteisiin. Linja-autoyhtiö on ilmoittanut korjaavansa puutteet verkkosivuilleen kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Silloin, kun linja-autoyhtiö myy matkustajille 250 kilometriä tai sitä pidempiä matkoja, sen on täytettävä tietyt linja-automatkustajien oikeuksista annetussa asetuksessa säädetyt vaatimukset. Liikenteenharjoittajan on muun muassa varmistettava, että se antaa matkustajille asianmukaiset ja ymmärrettävät tiedot matkustajan oikeuksista peruutus-, viivästys- ja ylivaraustilanteissa. Nämä tiedot tulee antaa viimeistään lähtöhetkellä, mutta oikeuksista tulee tiedottaa soveltuvin osin myös verkkosivuilla.

Onnibus antoi verkkosivuillaan osittain puutteellisia tietoja kuluttajien oikeuksista peruutustilanteissa, kun matka on vähintään 250 kilometrin mittainen. Kuluttaja-asiamiehen havaintojen perusteella sivuilla ei kerrottu matkustajien oikeuksista muuten kuin yksittäisillä nostoilla. Kuluttaja-asiamies muistutti Onnibusia siitä, että tietojen tulee olla verkkosivuilla niin, että matkustaja saa kaikki olennaiset tiedot oikeuksistaan.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että yhtiö antaa olennaiset tiedot sekä suomen- että englanninkielisillä sivuillaan. Lisäksi kuluttaja-asiamies kehotti Onnibusia päivittämään sivuilleen valvovia viranomaisia koskevat vanhentuneet tiedot. Onnibus ilmoitti tekevänsä tarvittavat täydennykset verkkosivuilleen.

Kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan kuuluu muun muassa linja-automatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen tiedonantovelvollisuuksien valvominen. Sen sijaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien valvonta kuuluu linja-automatkustajien oikeuksista annetun asetuksen perusteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Selvityksessä myös koronan vuoksi peruuntuneiden matkojen korvauskäytännöt

Samassa yhteydessä kuluttaja-asiamies pyysi Onnibusilta selvitystä koronan vuoksi peruuntuneiden matkojen korvauskäytännöistä. Kuluttaja-asiamies katsoi yrityksen selvityksen riittäväksi, eikä korvauskäytännöistä ollut aihetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5–6/2020