Ostajaa turvaava vakuus puuttui uusien asuntojen kaupassa – asunnot myyneet perustajaosakkaat ja kiinteistönvälittäjä tuomittiin rangaistukseen

Ostajien asemaa kymmeneksi vuodeksi turvaava vakuus oli jätetty asettamatta uusien asuntojen kaupassa. Suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista valvova kuluttaja-asiamies teki asiasta rikosilmoituksen. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa rangaistukseen sekä asunnot myyneet perustajaosakkaat että kiinteistönvälittäjän.

Kaksi rakennustoimistoa oli vuonna 2017 rakentanut yhdessä rivitalon ja kumpikin oli myynyt puolet asunnoista käyttäen kaupanteossa ammattimaista kiinteistönvälittäjää. Hankkeelle ei ollut otettu asuntokauppalaissa säädettyä suorituskyvyttömyysvakuutta asunnon ostajien ja asunto-osakeyhtiön hyväksi. Vakuuden tarkoituksena on varmistaa, että asunnoissa kymmenen vuoden kuluessa käyttöönotosta ilmenevät myyjän vastuulla olevat virheet ja puutteet saadaan korjattua siinäkin tapauksessa, että myyjä olisi tullut suorituskyvyttömäksi. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi rakennusliikkeiden edustajat pääurakoitsijoina ehdollisiin vankeustuomioihin ja asunnot välittäneen kiinteistönvälittäjän sakkoon. Rikosilmoituksen asiasta oli tehnyt suorituskyvyttömyysvakuuden asettamista valvova kuluttaja-asiamies.

Molemmat urakoitsijat olivat rakennusalalla toimivia yrittäjiä, ja he olivat tienneet olevansa perustajaosakkaita hankkeessa, jossa rakennettiin neljän huoneiston asunto-osakeyhtiö. Asunnot rakennettiin myytäväksi kuluttajille. Asemansa perusteella urakoitsijoilla on ollut selonottovelvollisuus perustajaosakasta koskevista asuntokauppalain säännöksistä. Myös asuntokauppojen välittäjänä toimineella kiinteistönvälittäjällä on ollut vastaavanlainen selonottovelvollisuus. Lisäksi hyvää välitystapaa koskevissa ohjeissa on säädetty välittäjän velvollisuudesta hankkia todistus suorituskyvyttömyysvakuudesta.

Tuomioistuimelta selvä viesti: kaikki tiesivät, mitä tekivät

Kaikki syytetyt olivat vedonneet siihen, että he eivät olleet syyllistyneet tahallaan asuntokauppalain ostajansuojasäännösten rikkomiseen, mikä on kyseisessä asiassa rangaistavuuden edellytys. Tuomioistuin kuitenkin katsoi, että he kaikki ovat tienneet, mitä ovat tekemässä. Asuntokauppalaki ei ole myöskään sisällöltään erityisen vaikeaselkoinen, todetaan ratkaisussa. Vakuutta ei ollut asetettu senkään jälkeen, kun viranomaiset olivat huomauttaneet syytettyjä vakuuden puuttumisesta.

Menettely on ollut omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa asuntojen ostajille, sillä laissa edellytetty suorituskyvyttömyysvakuus on jäänyt asettamatta. Sen olisi tullut olla voimassa kymmenen vuotta siitä, kun asunnot on vuonna 2017 hyväksytty käyttöönotettaviksi. Toinen asunnot myyneistä yrityksistä on konkurssissa ja toisen taloudellinen tilanne on niin huono, etteivät ne kykene enää vakuutta asettamaan, todetaan tuomiossa.

Vastaajiksi haastetut urakoitsijat ovat vastuussa vakuuden asettamatta jättämisestä, ja siksi heidät tuomittiin ehdollisiin 60 päivän vankeusrangaistuksiin. Lisäksi heidät tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteisvastuullisesti 5 000 euroa. Kiinteistönvälittäjä tuomittiin 50 päiväsakkoon.

Ratkaisu on annettu 26.2.2020. Toinen urakoitsijoista on hakenut siihen muutosta, mutta toisen urakoitsijan ja kiinteistönvälittäjän osalta se on lainvoimainen.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 2/2020