Jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista