Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa