Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista