Lagförslag om resebyråverksamhet (ÅLR 2021/9505)

Utlåtande till Ålands landskapsregeringen 1.12.2021

Diarienummer KKV/1289/03.02/2021

Konkurrens- och konsumentverket anser att landskapsregeringens lagförslag om resebyråverksamhet i huvudsak uppfyller målen om att modernisera lagstiftningen samt att förtydliga tillämpningsområdet och därmed skapar det en stark grund för att uppfylla kraven i paketresedirektivet i framtiden.

Gällande lagförslagets 19 § 2 mom. uppmanar Konkurrens- och konsumentverket att fästa uppmärksamhet vid huruvida utbetalning av yrkanden fördelade när säkerheten är otillräcklig uppfyller resepaketdirektivets krav på fullt skydd för passagerare samt återbetalning av alla betalningar som gjorts av passagerare i händelse av arrangörens obestånd, i enlighet med skäl 39 och artikel 17.1 i direktiv 2015/2302.