Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle 7.11.2022.

Diaarinumero KKV/1214/03.02/2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksessä ehdotettuun uudistukseen, jossa aiempaan saalishistoriaan perustuvat määräaikaiset siirrettävät käyttöoikeudet muutettaisiin toistaiseksi voimassa oleviksi. KKV on aiemmissa lausunnoissaan todennut, että kalastuskiintiöiden tulisi päätyä tehokkaimmille toimijoille riippumatta siitä, miten kauan ne ovat toimineet markkinoilla. KKV:n näkemyksen mukaan alalle tuleville kalastajille varattujen kiintiöiden tulisi olla riittävän kokoisia toiminnan kehittämisen näkökulmasta.

KKV suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti hallituksen esityksen tavoitteisiin toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden siirtojen edistämiseksi haltijoiden välillä sekä sääntöjen tiukennuksiin liittyen toimijakohtaisen kalastuskiintiön käyttämättömyydestä aiheutuviin käyttöoikeuden menetyksiin. KKV:n näkemyksen mukaan kaikkien toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haltijoiden tulisi saada riittävät tiedot mahdollisuuksista kiintiövaihtoihin omalla toiminta-alueellaan. Kalastuskiintiöiden haltijoiden ei tulisi kuitenkaan saada suoraan nähdä toisten kilpailevien haltijoiden toimijakohtaisia kalastuskiintiöiden määriä eikä niiden käyttämättömiä määriä.