Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (VN/9898/2021)