Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (VN/621/2022)