Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 9.11.2022.

Diaarinumero KKV/1244/03.03/2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kannattaa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

KKV kiinnittää kuitenkin yleisesti huomiota niiden heikkojen ja haavoittuvien kuluttajien asemaan, joilla ei ole esimerkiksi ikänsä puolesta riittäviä digitaitoja junalippujen ostamiseksi sähköisistä kanavista, joihin lipunmyynti on yhä enenevässä määrin keskittynyt. KKV pitää tärkeänä, että erityisesti lipunmyyntikonsepteja uudistaessa varmistetaan jatkossakin mahdollisuus ostaa junalippuja riittävän monikanavaisesti ja etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jossa lipunostomahdollisuudet asemilla voivat olla huomattavasti rajatummat.